Azylový dům pro ženy matky s dětmi

Úhrady za poskytnutí sociální služby: zde (PDF)

Poslání sociální služby:

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.


Cíle  sociální služby:

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s Vsetín je žena nebo matka, která je schopna:

 • Zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • Aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • Řádně pečovat o své dětiCílová skupina:

 • Ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • Ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • Ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
 • Ženy, matky od 18-ti let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo zdraví dětí.Sociální služba není určena:

 • Pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
 • Pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:

 • základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby, poskytnutí kontaktů na další instituce
 • azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla, praní a žehlení prádla
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávekZásady práce:


 • dodržování práv uživatelek – organizace má zpracovány písemné pravidla na ochranu práv a pracovníci tato práva dodržují v praxi.
 • respektování volby uživatelek – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat.
 • individualizace podpory – pracovníci azylového domu přistupují ke každé uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám, podporují uživatelku v soběstačnosti a v začlenění do společnosti
 • zaměření na celek – pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů.
 • flexibilita – pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání.

 

Kapacita azylového domu: 23 lůžek

Provozní doba: nepřetržitě

Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra Kročilová - tel. 734 520 916,

 

 

 

 

Realizace služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  je spolufinancována z prostředků Města Vsetína.

 

 

 

Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

 

 

 

 

tato služba je financována z projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg.č.

CZ.1.04/3.1.00/05.00026.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14592 sec