Jak se bránit domácímu násilí

Není v pořádku, aby vám někdo (kdokoli!) ubližoval fyzicky či psychicky, bil vás, ponižoval, zesměšňoval, vydíral. Důvody k takovému jednání nejsou zdravé, a vy máte možnost, ba dokonce povinnost vůči sobě i dětem, se z takového jednání vymanit. Vaše citová rozkolísanost, sklíčenost, nízké sebevědomí, pošramocená sebedůvěra a pocit bezmoci nejsou příčinou domácího násilí, ale jeho DŮSLEDKEM!

Nepatřičné omluvy pro chování násilníka:
• je nemocný, nemůže za to
• to je tím alkoholem, on takový není
• jen se to pro tentokrát vymklo kontrole
• byl rozčilený, jen si vybil vztek
• byl ve stresu
• je to moje chyba (neudělala jsem…; chovala jsem se…)

Co násilnické chování způsobuje?
Násilí bez postihu: „Nic se mi nestane.”
Patriarchální faktory: „Muž je pán tvorstva, otec je hlava rodiny”
Psychosociální faktory: sklon k násilí, násilnická osobnost,
Špatné vzory z původní rodiny, nevšímavost sousedů, známých a příbuzných
Agrese - je chování, které je vedeno se záměrem ublížit jiné osobě nebo poškodit nějakou věc.

Co můžete udělat, jestliže jste fyzicky napadena:
• pokuste se otevřít dveře či okna, aby bylo slyšet, co se děje
• mluvte, křičte, volejte o pomoc
• jste-li napadena během volání na policii, nechte telefon vyvěšený
• připravte si únikovou cestu

A co děti?
• poučte děti, jak se mají chovat: buď zavolat pomoc, sousedy, nebo se schovat, připravte jim nějaké bezpečné místo v bytě
• dětem nelžete, ale pokuste se vysvětlit situaci tak, aby jí (úměrně věku) porozuměly
• při napadení neberte děti do náručí, jsou tak zranitelnější

Jak působí domácí násilí na děti?
• podle výzkumů má přítomnost vašich dětí při domácím násilí zhoubný vliv na jejich psychický vývoj a sociální rozvoj
• vidí vaše útrapy a trpí s vámi
• osvojují si nedobrý rodičovský vzor a nežádoucí způsoby chování
• jsou porušována základní práva dítěte


Udělejte první krok a obraťte se na pomoc odborníka či přátel.

Za své problémy se nestyďte, nejste sama, kdo je má.

Buďte chytrá, myslete na zítřek a sbírejte důkazy, jakékoli svědectví o fyzickém násilí uschovejte (fotografie rozbitého nábytku, nádobí, oken, dveří, vašich poranění…), svěřte se člověku, kterému věříte.

Nemůžete-li provést foto dokumentaci, poproste blízkého člověka, aby se podíval na zničený byt, vaše zranění - takovýto člověk, jako svědek, je velmi důležitý!


Strategie jak přežít násilný vztah
Ženy a děti, které se staly oběťmi domácího násilí, nejsou jen pouhými pasivními objekty. Vytvářejí si celou řadu strategií, jak se vyhnout násilí a jak uklidnit situaci, která by mohla eskalovat v násilí.
Tyto strategie v nebezpečných situacích zahrnují pasivní chování, úslužné chování, plnění přání a požadavků partnera, vyhýbání se mu, uklidňování.
Tyto obranné strategie jsou velmi efektivní v situacích, kdy hrozí akutní nebezpečí násilí. I přesto nebývá jejich snaha často uznána a jsou obviňovány za to, že se nebrání dostatečně, nebo že si naopak násilí přibarvují.
Typickou strategií násilníků je izolace a zabránění oběti ve vyhledání pomoci.
K tomu, aby jí zabránili hovořit o prožitém násilí, používají často výhrůžky a sílu. Proto ženy a děti, které jsou oběťmi,vyhledávají pomoc tajně a v případě, že partner zjistí, že vyhledaly pomoc v nějakém centru či poradně, může násilí eskalovat.
Některé oběti se brání vůči násilí fyzicky. Tato forma obrany může být úspěšná, může ale také vést ke stupňování násilí.

Oběti násilí obvykle používají takové strategie, které jim pomáhají zabránit vzniku násilných situací. V některých případech však mohou pro přežití použít také aktivnější formy obrany, např. je-li žena škrcena či brutálně bita. Sebeobranu však násilní partneři vnímají jako projev agrese vůči sobě samým.

V extrémních případech může dlouholetá oběť domácího násilí, která nevidí možnou cestu jak násilí zastavit, pachatele těžce zranit, či dokonce zabít.
Stává se také, žedospívající chlapci, kteří byli dlouhodobě svědky násilí vůči svým matkám, mohou zabít své násilné otce, protože je nenapadá jiný způsob jak týrání ukončit.
Je velmi důležité předcházet takovýmto extrémním případům eskalace násilí v rodině, přičemž rozhodující je ukázat oběti, že existuje cesta ven a že může najít ve svém okolí pomoc a podporu.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.11485 sec