Kde hledat pomoc

Lékař - váš spojenec
• vždy navštivte při jakémkoli zranění lékaře
• vždy požadujte dokumentaci - datum návštěvy a rozsah poranění/zranění, která si vyžadují vaši 7-denní pracovní neschopnost, a znemožňují vám v této době vést běžný život (bez ohledu na to, jste-li zaměstnaná nebo v domácnosti), odpovídají trestnému činu ublížení na zdraví
• při závažných poškození zdraví, to jsou taková, která vyžadují pracovní neschopnost minimálně po dobu 6 týdnů, je možno zahájit trestné stíhání, a to pro trestný čin těžké újmy na zdraví

Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc nebo pomoc přátel.
Na tento problém nejste sama!

Policie - vaše pomoc
• policisté jsou povinni oznámení o domácím násilí vždy přijmout a provést příslušné kroky
• policii můžete zavolat, a ta se dostaví do vašeho bytu, nebo se můžete uchýlit na policejní stanici po útěku z bytu a nebo se na policejní stanici můžete dostavit po určité době
• přivolání policie může působit i preventivně, možná se násilí již nebude příště opakovat
• výslech jinde, než kde se nachází násilník

Od policie můžete požadovat:
• dokumentaci událostí
• sepsání protokolu
• policie vás také může informovat o možnosti podání trestního oznámení.
• od ledna 2007 vykázání násilníka z vašeho bytu
Máte právo na pomoc, tak se nebojte zeptat!

Důkazy shromažďujte, i když třeba ještě nechcete podávat trestní oznámení nebo podnikat jiné právní kroky. Přesto se vám budou hodit a budou vám sloužit jako „paměť” toho, že „to nic nebylo nebo že se tolik nestalo”.


Intervenční centra
Intervenční centra by měla poskytovat obětem domácího násilí proaktivní služby, to znamená, že by měla aktivně kontaktovat oběti a informovat je o jejich právech,
specializovaných centrech a možnostech pomoci. Těmto osobám se rovněž zprostředkuje poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, lékařské, psychologické a právní.
Součástí pomoci je i spolupráce a vzájemná informovanost mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi. Intervenční centra plní koordinační úlohu mezi zúčastněnými institucemi při pomoci osobám ohroženým násilným chováním a vyhodnocují vzájemnou spolupráci.


Azylový dům pro oběti domácího násilí – forma sociální služby, která je specializována na pomoc obětem domácího násilí a kromě ubytování splňuje i další standardy práce s oběťmi násilí (jako např. utajená adresa, specializované poradenství pro oběti i děti, které byly svědky násilí, vypracování a aktualizace bezpečnostního plánu atd…).

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Hrbová 1561

Vsetín

Telefon: 734 520 916

E-mail: azylovydum@azylovydum.cz

www.azylovydum.cz

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14403 sec