MEZINÁRODNÍ DEN PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Přitom vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zamířené na zvýšení povědomí o tomto problému.

Pod pojmem „násilí na ženách“ Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě“. Obecně je pod tímto pojmem rozuměno domácí násilí, sexuální zneužívání a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí jako např. ženská obřízka, řízené násilí na ženách ve válečných konfliktech, zabíjení novorozeňat ženského pohlaví či tzv. vraždy cti. Rozhodnutí o vyhlášení Mezinárodního dne proti násilí na ženách (54/134) bylo přijato i s ohledem na Deklaraci o eliminaci násilí na ženách z prosince 1993 a na Všeobecnou deklaraci lidských práv i řadu dalších deklarací.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14177 sec