Nabídka služeb při výkonu pěstounské péče

Pokud s naší organizací uzavřete „Dohodu o výkonu pěstounské péče“ budou pro Vás všechny služby poskytovány bezplatně.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

 • zájemcům o pěstounskou péči
 • pěstounům, dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám

CO NABÍZÍME:

 • ucelený systém ambulantních a terénních služeb a komplexní odborné poradenství
 • aktivity vedoucí k podpoře vzájemných vztahů mezi pěstouny a dětmi
 • vše v rámci jedné organizace

CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT:

 • profesionální přístup a respekt ke každému klientovi
 • jednání s ohledem na zájmy dětí
 • individuální přístup k rodině jako celku a nastavení služeb s ohledem na konkrétní potřeby rodiny a dětí

KRÁTKODOBÁ I CELODENNÍ POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ

 • zajištění péče pracovníky, kteří s rodinou spolupracují nebo prostřednictvím ověřených organizací

Nabídka jednotlivých služeb

DOPROVÁZENÍ

 • probíhá prostřednictvím klíčového pracovníka, se kterým je rodina v pravidelném kontaktu dle aktuálních potřeb, minimálně však jednou za dva měsíce. V době příchodu dítěte do rodiny, jeho odchodu nebo při řešení vážných problému je možné nastavit intenzivnější spolupráci

VZDĚLÁVÁNÍ A VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVACÍ POBYTY

 • zprostředkování a zajištění vzdělávacích kurzů, školení či seminářů, v rozsahu nejméně 24 hodin za rok, dle volby pěstounů

PSYCHOLOGICKÉ NEBO TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ

 • klinický psycholog, právník i pracovník poradenského centra působí přímo v organizaci

PODPORA A ROZVÍJENÍ VZTAHŮ DÍTĚTE A BIOLOGICKÉ RODINY

 • zprostředkování tzv. asistovaných kontaktů dítěte s jeho biologickou rodinou
 • nabízíme vhodné prostředí pro tyto kontakty, za účasti odborných pracovníků

RODINNÉ MEDIACE

 • podpora a pomoc při řešení problémů v rodině pod vedením školených pracovníků

POMOC PŘI KONTAKTU S DALŠÍMI INSTITUCEMI A PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V RÁMCI KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA RODINY

 • možnost využití terénní asistenční služby
 • terénní pracovnice dochází přímo do rodiny, spolupráce je nastavena dle potřeby
 • pomoc při vyřízení potřebných dávek, doprovody na úřady, zprostředkování další potřebné pomoci

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Vážka – centrum služeb pro rodinu, Hrbová 1561, Vsetín
Mgr. Šárka Vaculíková
E-mail: 
Telefon: 739 633 350

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.10900 sec