Pomoc obětem trestné činnosti

poskytování právních informací podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Oběti trestných činů mohou mít podle zákona právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, ochranu před druhotnou újmou nebo třeba peněžitou pomoc.
Poradna pro rodinu při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s. provozuje ve svých prostorách na Hrbové službu zaměřenou právě na oběti trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména oběti domácího násilí a oběti zanedbávání povinné výživy.

V rámci této služby poskytujeme obětem informace:

 • o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů;
 • o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu;
 • o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

Službu je možno využít i v dalších oblastech trestné činnosti, pokud jste se stali obětí např. krádeže, loupeže, lichvy, výtržnictví, rasově motivovaných činů, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, zneužívání ...

Prakticky se mohou řešit tyto otázky:

 • Jak a kde podat trestní oznámení? 
 • Jak získat informace o vyšetřování? 
 • Jak sepsat odvolání? 
 • Jak uplatnit nárok na náhradu škody? 
 • Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu? 
 • Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení? 
 • Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin? 
 • Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?

Právní pomoc či psychosociální poradenství je možno využít především osobní formou, přičemž na osobní schůzku s poradcem je třeba se předem objednat.

Kontakt:
Mgr. Šárka Vaculíková
T: 739 633 350
E:  

Služba je poskytována každý čtvrtek v době od 9 do 13 hodin. Je možná i domluva na jiném termínu v rámci provozní doby Poradny pro rodinu. Služba je poskytována zdarma.

 

 

 

 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.12826 sec