Poradna pro rodinu

Posláním odborného sociálního poradenství v Poradně pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb, podpůrných aktivit a schránky důvěry pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní situace. Ambulantní služby jsou provozovány v prostorách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín a terénní převážně v přirozeném prostředí rodiny.

 

Cílová skupina:

 • rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci
 • rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě
 • rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách
 • rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…)
 • rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí
 • rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti
 • rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí
 • rodiny, kde je nezletilý rodič
 • rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení
 • těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte
 • rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce
 • rodiny azylantů
 • rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • rodiny ohrožené domácím násilím
 • pěstounské rodiny
 • osoby v krizi

Poradna pro rodinu nabízí tyto služby:

Právní poradenství se zaměřuje na:

 • Pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
 • Předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
 • Úpravu majetkoprávních vztahů
 • Pomoc s řešením exekucí
 • Poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)


Poradenské služby psychologa:

 • Zvládání krizových situací
 • Osobní a vztahové problémy
 • Problémy plynoucí z pracovního procesu
 • Výchovné problémy (vztahy mezi sourozenci,rodiči a dětmi…)


Sociální pracovník Vám poradí:

 • Jak a kde požádat o sociální dávky
 • S řešením dluhů a exekucí
 • S úpravou či vymáháním výživného
 • Při řešení nepříznivých životních situací
 • Na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci


Rodinná mediace:
Zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.

Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • Výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • Výživné pro nezletilé děti
 • Styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • Rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
 • Mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)

Více o mediaci ve sporech o děti


Asistovaný kontakt:
Posláním realizace asistovaných kontaktů je právo dítěte odděleného od jednoho, nebo obou rodičů udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty, právo na zachování rodinných svazků, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.Rodič e a děti mají možnost setkání na neutrálním prostředí.

Pomoc obětem domácího násilí:
Poskytujeme podporu obětem domácího násilí při vyrovnání se s traumatickým zážitkem z trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Rozsah služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem uvedeného příkoří i jejich blízkým.

Dále nabízíme:
Internetové poradenství prostřednictvím Schránky důvěry
Výhody: anonymita, důvěrnost, dostupnost
Více na: http://www.azylovydum.cz/schranka_duvery

Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti.

Nabízíme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní situace.

Kapacita služby: 3 intervence v daný okamžik

Provozní doba abmulantní formy služby:

Pondělí   12:30-15:30 (pro objednané)
Úterý 8:00-12:00 13:30-16:30 (pro objednané)
Středa 8:00-11:30 (pro objednané) 12:00-16:00
Čtvrtek 8:00-11.30 (pro objednané) 13:00-15:00
Pátek 8:00-12:00 12:30-15:30 (pro objednané)

 

Provozní doba terénní formy služby:

Pondělí  8:00-12:00
Úterý  
Středa  
Čtvrtek  
Pátek  

 

Zájemci o službu se můžou objednávat osobně na adrese Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Hrbová 1561, Vsetín, telefonicky na čísle 739 633 350 - Šárka Vaculíková, nebo emailem:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková, tel. 739 633 350,

 

 

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

 

 

Realizace služby Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků Města Vsetína.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.11489 sec