Rodinná mediace

Rodinná mediace je formou mimosoudního řešení sporů a konfliktů za asistence třetí strany – mediátora, jejímž výsledkem (cílem)  je oboustranně přijatelná dohoda. Je to přesně strukturovaný proces výměny informací a hledání řešení, která budou vyhovovat oběma stranám a vytvoří tak pevný základ pro další komunikaci.

Ve zkratce: Považuje se za metodu rychlého a kultivovaného řešení sporů a konfliktů za přítomnosti třetí strany (mediátora). Cílem mediace je dohoda, která je přijatelná pro obě strany sporu.

Situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • výživné pro nezletilé děti
 • styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozchodu)
 • mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi a rodiči)

Výhody mediace:

 • bezplatnost
 • důvěra/mlčenlivost
 • vyhnutí se soudnímu sporu
 • kontrola nad výsledkem

Za jakých podmínek je mediace poskytována:

 • dobrovolná účast dvou sporných stran
 • dostatek času na setkání - jedno mediační sezení trvá cca 3 hodiny

Služba je poskytována bezplatně.

Další informace a objednávky: Mgr. Šárka Vaculíková, tel. 739 633 350,

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.15740 sec