Na cestě k rozvoji

Termín realizace projektu: 1. 9 2016 – 31. 8. 2018

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000886

Celkové náklady projektu: 1.333.950,- Kč

Cíle projektu: Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality a udržitelnost poskytovaných sociálních služeb, umožnit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách profesní rozvoj, zlepšit předpoklady pro výkon jejich profese a zvýšit jejich potenciál pro výkon sociální práce.

Cílová skupina:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Klíčové aktivity:

01 Příprava zázemí pro realizaci projektu
02 Rozvoj standardů kvality
03 Vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků
04 Reporting a monitoring projektu
05 Vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu


Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Hantáková, 739 633 351, 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17574 sec