Novým pohledem

Termín realizace projektu: 1. 9 2016 – 31. 10. 2017

Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0./0.0./15_031/0001983

Celkové náklady projektu: 1 313 670,- Kč

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na budování kapacity a rozvoj Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín v oblastech strategického plánování, financování, fundraisingu, marketingu a PR.

Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je zvýšení kapacity, profesionalizace a transparentnosti organizace. Obecný cíl vychází z dílčích cílů projektu:

  1. Cílem projektu je nastavit v organizaci funkční strategické řízení, které vychází ze strategického plánu a každoročních dílčích akčních plánů.
  2. Cílem projektu je profesionalizovat a systematizovat fundraisingové aktivity prostřednictvím vytvoření pravidel fundraisingu, fundraisingového plánu a vzdělávání pracovníků.
  3. Cílem projektu je nastartování dlouhodobé a účinné komunikace organizace s donátory a veřejností.
  4. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků v oblasti fundraisingu, e-marketingu, PR komunikace neziskových organizací a sociálních sítí.

Cílová skupina:

  • pracovníci organizace, kteří se do projektu zapojí především prostřednictvím setkávání tří pracovních skupin pod vedením odborných expertů

Klíčové aktivity:

  • Strategie organizace, poslání
  • Financování, fundraising
  • Marketing, PR
  • Kvalita služeb/výrobků

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Pavla Vozáková, 736 515 070, 

 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.15667 sec