Svátky nanečisto

Od 1.února 2017 realizujeme projekt: "Svátky nanečisto", který potrvá do konce listopadu letošního roku.  Smyslem tohoto projektu je zvýšit povědomí matek a dětí v oblasti dodržování tradic a zvyklostí v rodině. Uvědomit si, proč slavíme vánoce, narozeniny, výročí, den matek, den dětí, svatbu apod. Naučit se vnímat výjimečnost těchto dnů a zároveň je začlenit do běžného života. Využít tato setkání ke stmelení rodiny. V praxi si vyzkoušet připravit výzdobu, slavnostní tabuli, dodržení etikety, zvolit správné oblečení, naučit se dávat a přijímat dárky, připravit tradiční pokrm, připravit zábavný program, ev. vyrobit dárek. V rámci několika setkání v průběhu roku si tak vyzkoušet různé svátky "nanečisto". V rámci projektu tak budou maminky s dětmi slavit "nanečisto" vánoce, narozeniny a den matek. Projekt je podpořen z Nadačního fondu albert v rámci grantového programu "Bertík pomáhá 2017". Děkujeme.


 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.13924 sec