Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí

 

Od ledna 2013 jsme se zapojili do projektu “Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí” CZ.1.04/5.1.01/77.0036, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt, jehož hlavním cílem je výměna zkušeností v práci s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu mezi zahraničními partnery NACRO a Youth Association (YA) a českými účastníky, realizuje nezisková organizace Centrum pro veřejnou politiku v Praze.

V rámci projektu jsme se v dubnu 2013 zúčastnili dvoudenního úvodního setkání v Praze. V září tohoto roku budeme absolvovat stáž v partnerských organizacích Nacro a Youth Assocciation v Anglii.

Více o aktivitách a výstupech projektu: http://prevence.cpvp.cz/home/oplzz

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.13903 sec