Rodina spolu

Anotace projektu "Rodina spolu"

Realizátor projektu:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín

Cílová skupina projektu:
Sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené rodiny s dětmi, které se potýkají s problémy jako jsou nefungující rodinné vztahy, nevhodné výchovné prostředí pro děti, kritický nedostatek hmotného zabezpečení, nedostatečná hygiena a zdravotnická péče atd.

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím osvěty, motivace, vzdělávání a aktivizace podpořit funkčnost rodin v cílové skupině a zachovat rodiny jako součást přirozeného prostředí společnosti.

Obsah projektu:
Projekt je založen na realizaci cyklu vzdělávacích besed spojených s kulturně-poznávacími zájezdy.
Příklady témat vzdělávání:
- beseda o zdravém životním stylu
- práva a povinnosti rodičů
- první pomoc

Termín realizace:
červenec 2007 - listopad 2007

Tento projekt je finančně podpořen Nadací Terezy Maxové.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17225 sec