Dny pro rodinu

Obsah projektu:

Projekt "Dny pro rodinu" se zaměřuje na posílení soudržnosti vztahů a podporu harmonického protředí v rodinách, které nejsou schopny vlastními silami zabezpečit podmínky pro bezpečný vývoj dětí. Obsahem projektu je realizace tématických dnů nabízejících rodinám aktivity, které vedou ke zkvalitnění spolupráce, rozvoji komunikace a vzájemné toleranci mezi jednotlivými členy rodiny. Projekt je převážně realizován v mikroregionu Vsetínska. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi.

Rozpočet projektu: 100.000,- Kč

Termín realizace: 05/08 - 10/08

Tento projekt je financován Nadací Terezy Maxové.

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14750 sec