Implementace 2. fáze projektu EUDAP2 na vybraných školách ve Zlínském kraji

 

Obecný cíl projektu:
Obecným cílem projektu je ověřit možnost implementace modelu programu primární prevence v podmínkách základních škol s důrazem na jeho evaluaci.

Specifický cíl projektu:
Cílem projektu je do konce roku 2008 realizovat druhou část programu primární prevence EUDAP2 na vybraných základních školách Zlínského kraje a zároveň provést jeho evaluaci a vyhodnotit tak míru efektivity programu při působení na změny dílčích postojů jednotlivých žáků.
Konkrétně se jedná o následující dílčí cíle:

  • realizovat jednotlivé lekce primárního programu v konkrétních třídách
  • vyhodnotit efektivitu programu primární prevence prostřednictvím opakovaných srovnávacích testů
  • poskytnou lektorům preventivního programu podporu a pomoc v rámci supervizních setkání
  • zajistit prezentaci výsledků evaluace odborné veřejnosti, zástupcům kraje a dalším zájemcům
  • získat pro Zlínský kraj metodiku primární prevence realizovatelnou na ZŠ samotnými metodiky prevence


Obsah projektu v roce 2008:
Aktivity realizované v rámci projektu v roce 2008:

1)    Realizace preventivního programu - Realizace zbývajících lekcí preventivního programu v jednotlivých třídách škol experimentální skupiny – ve většině tříd se jedná o lekce 6-12, které proběhnou do konce měsíce května pod vedením lektorů - školních metodiků prevence
2)    Supervizní semináře  – do května 2008 jsou naplánovány dvě supervizní setkání lektorů programu, které probíhají podle následujícího programu:

  • organizační záležitosti, informace, novinky v projektu
  • podpůrná část – zpětné vazby, problémová místa při realizaci projektu, výměna zkušenosti, hodnocení programu
  • příprava na další lekce – informace, materiály, odborné texty pro lektory

Program setkání byl již ověřen v roce 2007 a jeví se jako funkční, proto jej hodláme zachovat i v roce 2008.
3)    Retest - v kontrolní i experimentální skupině škol znova proběhne testování postojů a znalostí jednotlivých žáků 6. tříd.
4)    Evaluace programu – vyhodnocením získaných dat se provede porovnání výsledků pretestu (ze září 2007) s retestem v kontrolní a experimentální skupině škol. Tímto způsobem bude možné sledovat srovnání posunu znalostí a postojů žáků a zároveň tak vyhodnotit celkovou efektivitu preventivního programu.
5)    Vyhodnocení programu a prezentace zjištěných závěrů – výsledky testování budou zpracovány do tištěné zprávy, která bude prezentována odborné veřejnosti, zástupcům kraje, zástupcům škol a dalším zájemcům.

Termín realizace:
1.2.2008 - 31.12.2008

 


Tento projekt byl finančně podpořen Zlínským krajem.

 


 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.20475 sec