Všude dobře - doma nejhůř

Anotace projektu "Všude dobře - doma nejhůř"

Realizátor projektu:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín

Partner projektu:
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Rokytnice 425, Vsetín


Cílová skupina projektu:
Dívky a ženy ohrožené domácím násilím - projekt se svými aktivitami zaměřuje oběti domácího násilí
Dívky a ženy nepřímo ohrožené domácím násilím - projekt se zaměřuje na prevenci domácího násilí
Ostatní laická i odborná veřejnost - projekt se snaží na problematiku upozornit a vyvolat otevřené diskuse vedoucí k obecnému zvýšení informovanosti společnosti


Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím kampaní, přednášek a besed upozornit v regionu Vsetínska na problematiku domácího násilí, představit veřejnosti druhy a formy domácího násilí, nabourat ve společnosti zakořeněné mýty a poskytnout ženám obětem nebo možným obětem domácího násilí praktické informace o možnosti pomoci a řešení jejich situace.


Obsah projektu:
Projekt s názvem "Všude dobře - doma nejhůř" se zaměřuje na problematiku domácího násilí jako fenoménu, který je ve společnosti opředen mnoha mýty, stereotypy a předsudky. Svými aktivitami projekt přináší cílové skupině především žen, ale i ostatní veřejnosti informace, nové úhly pohledu a možnosti řešení dané problematiky. Zvláštní pozornost je pak věnována netradičně vedené kampani nabízející ženám ohroženým domácím násilím kontakty na pomáhající organizace a praktické návody na řešení krizových situací.


Termín realizace:

1.1.2008-31.12.2008

 

 

Tento projekt je finančně podpořen Nadačním fondem Slovak-Czech Women's Fund.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16657 sec