Grant na pracovníka

Název projektu: Finanční manažer

Základní idea a stručný obsah projektu:

Projekt se svým obsahem zaměřuje na posílení vnitřní kapacity a finančního řízení v partnerských organizacích Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. a Rodinné a mateřské centrum Vsetín o.s., které umožní zkvalitňovat a rozšiřovat služby určené pro cílové skupiny obou organizací. Tímto způsobem aktivity projektu sekundárně přispívají k vyrovnaným příležitostem příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením v přístupu ke vzdělávání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění. Projekt předpokládá zřízení pracovního místa „finanční manažer“


Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení vnitřní kapacity, finančního řízení, fundraisingu partnerských organizací spojené s  budováním image, které umožní navázání vztahů a partnerství se zástupci ziskového sektoru.

 

Tento projekt finančně podpořili Úřad práce ve Vsetíně a Město Vsetín.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14151 sec