Rozšíření kapacity Azylového domu pro ženy a matky s dětmi

Název projektu: Rozšíření kapacity Azylového domu pro ženy a matky s dětmi

Popis projektu: Hlavní aktivitou projektu je vytvoření nového samostatného pokoje pomocí vnitřních úprav interiéru budovy azylového domu. K vytvoření pokoje poslouží místnost, která je aktuálně využívána jako kancelář pro pracovníky zajišťující chod organizace a k vytvoření nového zázemí uživatele byla vybrána pro její snadnou dostupnost sociálním pracovníkům.  
Organizace nedisponuje volnými místnostmi pro vytvoření nové kanceláře pro pracovníky, kteří uvolní místnost k vytvoření nového pokoje. Jako kancelářský prostor bude využita jiná místnost, která byla doposud využívána jako sklad, neboť nemá okno. Místnost musí být upravena do obyvatelné podoby proražením okna a přeložením rozvodů medií. (teplo, voda, elektrická energie – rozvody vedou v prostoru místnosti a je potřeba je vést u stropu tak, aby mohly být překryty stropním podhledem)

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kapacity Azylového domu pro ženy a matky s dětmi nabídnout cílové skupině sociální službu, která směřuje k následujícím cílům:
1. Zajistit pro uživatele bezpečné prostředí formou azylového ubytování.
2. Podporovat rozvíjení kontaktů a vztahů uživatelé s rodinou, přáteli a ostatními lidmi v okolní komunitě.
3. Prostřednictvím odborných znalostí a zkušeností sociálních pracovníků podporovat a motivovat uživatele k zajištění samostatného bydlení mimo azylový dům do 6 měsíců od počátku využívání služby.
4. Prostřednictvím systematické individuální práce s uživatelem podporovat jeho schopnosti a možnosti využívat služeb místních institucí a zapojovat se do dění v místním společenství.

Termín realizace: srpen 2009 – listopad 2009

Tento projekt finančně podpořili: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Město Vsetín.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.42323 sec