Zahrada v azylovém domě

Název projektu: Zahrada v azylovém domě

Popis projektu: V rámci projektu budou realizovány aktivity, jež zhodnotí současný nevyhovující technický stav zahrady. Po realizaci se zahrada stane místem pro setkávání s rodinnými příslušníky a přáteli a místem pro trávení volného času dětí.

Aktivity:

  • Vybudování posezení se zastřešením
  • Odstranění původního nevyhovujícího pískoviště a nákup menšího uzavíratelného pískoviště, které vyhoví hygienickým normám
  • Nákup a instalace dětského hřiště, které zahrnuje šplhací věž, prolézačky, skluzavku, podestu, lano.

Cíl projektu: Obecným cílem projektu je celkové zkvalitnění životního prostředí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

Specifické cíle projektu:

-         vytvoření podmínek umožňující běžný kontakt uživatelů se společenským prostředím

-         podpora a rozvoj motorických dovedností dětí

-         zkvalitnění životního prostředí obyvatelek azylového domu

Termín realizace: listopad 2009 – srpen 2010

Tento projekt finančně podpořil: Nadace Děti-kultura-sport

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.22528 sec