Seminář Abeceda rodinných financí

Název projektu: Abecedou k nezávislosti

Popis projektu: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín uspořádal pro vybrané studenty Střední školy obchodu a služeb ve Vsetíně finanční vzdělávání v 1. ročníku programu Abeceda rodinných financí.  Během šesti výukových dnů se v rámci tří modulů Zodpovědné zadlužování, Finance v pracovně právním vztahu a Rodinný rozpočet proškolilo přes osmdesát studentů. Úkolem semináře bylo seznámit mladé lidi s tématem finanční gramotnosti. Studenti si interaktivní formou ověřili jak postupovat při sestavování rodinného rozpočtu, proč vytvářet finanční rezervy a tím získat finance pod kontrolu. Nedílnou součástí semináře byla otázka pracovního práva, kde si studenti ujasnili základní ujednání Zákoníku práce. V neposlední řadě vedlo vzdělávání k zamyšlení nad otázkou zadlužení a apelováním na zodpovědné a uvážené jednání mladých lidí.

Cíl projektu: Cílem semináře bylo naplnit obecný cíl projektu Abecedy rodinných financí, kterým je poskytnout hodnotné finanční vzdělávání široké skupině obyvatel, rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím pomoci ke zlepšení jejich životní úrovně. Projekt zavádí finanční vzdělávání do rodin, komunit a přibližuje jej sociálně slabším občanům. Apeluje na zodpovědné rozhodování a má preventivní charakter.

Cílová skupina: Projekt zaměřil na studenty, jakož to zakladatele budoucích rodin, čímž azylový dům naplňuje svou vzdělávací a osvětovou činnost a chce preventivně působit v rodinách již u jejích mladých členů. Semináře se zúčastnili žáci druhých ročníků oboru Ekonomika a podnikání (EP2), Obchodník (O2) a třetího ročníku oboru Peněžní manipulant (MP3).

Termín projektu: 16.05.2011 – 19.05.2011, 30.05.2011 - 31.05.2011

Tento projekt finančně podpořil: CSR Consult s.r.o.

Kontaktní osoby: Ivana Hábová, Bc. Petra Trčálková

Fotogalerie

Článek o Abecedě rodinných financí do Vsetinských novin

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14611 sec