MÁMA V PRÁCI

Název projektu: Máma v práci (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/31.00278)

Obsah projektu:

Projekt obsahuje komplex poradenských a motivačních programů, specifické profesní vzdělávání doplněné o kurz informačních a komunikačních technologií. Celý program doprovází individuální poradenství terénních asistentek, které budou nápomocny v asistenci při vyhledávání a získávání zaměstnání a skupinová poradenství zaměřená do tematických bloků. V rámci projektu bude vytvořeno 6 pracovních míst v oblasti úklidových služeb a 2 pracovní místa na zkoušku, kde si praxí účastníci ověří teoretické znalosti a upevní pracovní návyky v pečovatelské oblasti. Projekt je realizován na území města Vsetína a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Obecný cíl projektu:

Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

- zvýšení informovanosti rodin v oblasti zaměstnanosti a pracovního uplatnění

- zvýšení míry sebehodnocení, rozvoj osobnosti

- posílení kompetencí jednotlivých členů rodin při hledání pracovního uplatnění

- posílení dovedností a schopností sebeprezentace

- obnova nebo získání pracovních návyků

Cílová skupina:Osoby pečující o závislého člena rodiny

Z hlediska společenského a ekonomického postavení jsou v cílové skupině zastoupeny matky ohrožené sociálním vyloučením jako členky většinou vícečetné, sociálně slabé a sociálně nezralé rodiny s nižším příjmem a převážně s nižším vzděláním i jejich dalších členů. Rodiče jsou v drtivé většině oba nezaměstnaní. Větší část rodin je neúplná, kde děti žijí pouze s matkou. Mezi nejčastější problémy cílové skupiny patří zadlužení, neplacení nájmu a dalších služeb spojených s provozem domácnosti vedoucích až ke ztrátě bydlení.

Termín realizace: únor 2010 – březen 2011

Klíčové aktivity projektu zde

Fotogalerie zde

Evropský sociální fond zde

 

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16406 sec