ČAS NÁVRATU

Název projektu: Čas návratu (registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/44.00128)

Obsah projektu:

Projekt obsahuje komplex poradenských a motivačních programů, specifické profesní vzdělávání doplněné o stínování (ověření teoretických znalostí v praxi). Po dobu projektu je účastníkům poskytováno individuální a skupinové poradenství, v rámci kterého vzniklo „Centrum individuální a skupinové podpory“, kde mohou účastníci projektu přijít ve stanovenou dobu, využít PC s připojením na internet nebo odbornou konzultaci odborného pracovníka. Jako nedílnou součástí asistence vyhledávání a získávání zaměstnání byla vytvořena „Databáze pracovních příležitostí“, kde mají jak účastníci projektu, tak široká veřejnost možnost vyhledat aktuální pracovní příležitosti v regionu.

V rámci projektu bude podpořeno celkem 30 osob cílové skupiny ve třech etapách a bude vytvořeno 6 nových pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky.

Projekt je realizován na území města Vsetína a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

 

Obecný cíl projektu:

Zvyšovat zaměstnatelnost osob pečujících o dítě do 15 let věku prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu posilujícího sociální a profesní dovednosti.

 

Specifické cíle projektu:

- podpořit motivaci a participaci na celoživotním vzdělávání, rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání

- posílit osobnostní i pracovní potenciál cílové skupiny

- podpořit schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce

- prostřednictvím realizace projektu vytvořit nová pracovní místa s ohledem na požadavek jednosměnných a flexibilních pracovních úvazků

- vznik platformy spolupracujících organizací pro výměnu zkušeností, výstupů a výsledků projektu na regionální úrovni

 

Cílová skupina: osoby pečující o dítě do 15 let věku

Termín realizace: červen 2010 – březen 2012

Klíčové aktivity projektu zde

Centrum individuální a skupinové podpory zde

Fotogalerie zde

Evropský sociální fond www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16126 sec