Projekt „Centrum pro rodinu Vsetín“

Projekt „Centrum pro rodinu Vsetín“ byl podpořen v rámci první výzvy Blokového Grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství. Tato nadace poskytla v rámci výše zmíněného grantu finanční prostředky ve výši 1 031 506,- Kč.   Doba trvání projektu je stanovena na 21 měsíců, přičemž projekt začal 29.4 2011 a ukončen bude 31.1. 2013.

Cíl projektu:
Realizovaný projekt si klade za cíl poskytovat komplexní poradenské a aktivizační služby pro rodiny s nezletilými dětmi, které z různých důvodů nedokážou svým dětem zajistit adekvátní podmínky, avšak mají snahu svou situaci zlepšit. Svými aktivitami projekt plynule navazuje a doplňuje spektrum služeb poskytovaných Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi i Terénní asistenční službou pro rodiny s dětmi.  Projekt je strukturován do několika dílčích aktivit, které dohromady mají za cíl poskytnout celistvou škálu služeb a aktivit pro cílovou skupinu.


Mezi nejdůležitější aktivity projektu patří:

  • Částečná rekonstrukce prostor azylového domu, díky níž vzniknou opravené a vybavené prostory pro Centrum pro rodinu
  • Poskytování komplexu ambulantních služeb v Centru pro rodinu – bezplatná pomoc psychologa, právníka, vyškoleného mediátora
  • Nově vzniklá pozice Terénního asistenta pro výuku, který napomáhá rodině při zvládání školní přípravy dětí v jejich přirozeném prostředí
  • Přednášková a osvětová činnost pro cílovou skupinu, zabývající se aktuální problematikou (finanční gramotnost, prevence sociálně patologických jevů, péče o zdraví rodičů i dětí)

 

 

Podpořeno z Programu Švýcarsko-České spolupráce.

www.nadacepartnerstvi.cz
| www.swiss-contribution.cz

 

Projekt „Centrum pro rodinu Vsetín“

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.17769 sec