NAJÍT SMĚR

Název projektu: Najít směr (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00038)

Popis projektu:

Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledávání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky.

 

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

 

Specifické cíle projektu:

- zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků

- posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků

- získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého pracovního uplatnění pro 10 účastníků

- získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků

- komplexní odborné individuální poradenství pro 36 účastníků a jejich rodiny/blízké

- podpora v navazování kontaktů s okolím

 

Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

 

Termín realizace: květen 2012 - říjen 2013

 

Klíčové aktivity zde:

01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu

02 Výběr účastníků projektu

03 Poradenská činnost

04 Neprofesní poradenský program

05 Profesní vzdělávání

06 Individuální terénní poradenství - asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání

07 Pracovní exkurze

08 Podpora vzniku nových pracovních míst

09 Reporting a monitoring projektu

10 Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

 

 

Fotogalerie zde:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková, 734 522 291,

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14578 sec