Pomoc rodinám jinak

Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na zavádění 2 nových metod do přímé práce s rodinami a jejich pilotní ověření. Dílčími cíli jsou podpora vzdělávacích potřeb dětí klientů Terénní asistenční služby a podpora aktivního přístupu klientů Terénní asistenční služby v nepříznivé životní situaci. Ke specifickým cílům projektu patří vzdělávání pracovníků Terénní asistenční služby v aplikaci těchto dvou metod a poskytnutí informace odborné veřejnosti o uplatňovaných metodách prostřednictvím závěrečného semináře.

Popis ověřovaných metod - FIE:

  • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (systematická výuka myšlení, formování učebních návyků dětí)
  • Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a pomoc žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému
  • Vzdělávání 6 žáků, hodina týdně

 

Popis ověřovaných metod – ÚOP:

  • Úkolově orientovaný přístup
  • Metoda intervence orientovaná na řešení problémů klienta TAS
  • Autonomie klienta a jeho zodpovědnost za svou životní situaci
  • Určeno pro rodiny ohrožené sociální exekucí
  • Krátkodobý charakter
  • 20 rodin, 8-12 návštěv

Délka trvání projektu je 10 měsíců (březen - prosinec 2013)

Vyhodnocení projektu ZDE

Koordinátorka projektu:
Ing. Petra Juráňová, Mob: 777 339 527,

 

Aktivity projektu Pomoc rodinám jinak jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16490 sec