Vážka – centrum služeb pro rodinu

Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je podpora a obnova rodičovských kompetencí,  rozvoj správné komunikace a správného chování, pozitivní změna v rodinném prostředí, v němž dojde k zajištění bezpečného vývoje dětí, které jsou ohroženy.

K specifickým cílům projektu patří:

  • zvýšení informovanosti rodin v oblasti zdravého životního stylu
  • smysluplné trávení volného času dětí
  • seznámení s klady a zápory internetu
  • zvýšení sebehodnocení jednotlivých členů rodiny
  • zlepšení školních výsledků dětí
  • obnova komunikace mezi členy rodiny
  • zlepšení koordinace pomoci ohroženým rodinám


Obsah projektu:
Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a na rozvoj komunikace v rodinách, kde často komunikace mezi rodiči a dětmi vázne a kde rodiče nevědí, jak se správně směrem k dětem vyjádřit a naopak.
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi ubytované v azylovém domě a rodiny, do kterých docházejí terénní asistentky.

Projekt je realizován prostřednictvím následujících služeb:

  • terénní asistent pro výuku (zaměřuje se na posilování rodičovských kompetencí, přijíždí do přirozeného prostředí rodiny, kde napomáhá se zvládnutím učiva, ale především s koordinací spolupráce dětí a rodičů, vede rodinu jako celek ke zvládání školních povinností dítěte)
  • videotrenér (videotrenér pracuje s celou rodinou v jejím přirozeném prostředí, ukazuje to pozitivní, to, co dělají rodiče správně, staví na silných stránkách rodiny (spíše nežli na problému) a zaměřuje se na možnost a zdroje všech zúčastněných)
  • vzdělávací a tvořivé aktivity (výtvarné a sportovní aktivity, hry zaměřené na spolupráci rodiny, tématické dny)

Délka trvání projektu je 12 měsíců

Koordinátorka projektu: Mgr. Šárka Vaculíková, Mobil: 739 633 350,

 

Projekt finančně podpořila Nadace dětem Terezy Maxové a Nadace O2

 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16087 sec