NOVÝ ZAČÁTEK

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Základní informace o projektu:

Název projektu: Nový začátek (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00040)

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 96

Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

 

Popis projektu:

Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky.

 

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

 

Specifické cíle projektu:

- zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků

- posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků

- získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého pracovního uplatnění pro 10 účastníků

- získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků

- komplexní odborné individuální poradenství po 36 účastníků a jejich rodiny/blízké

- podpora v navazování kontaktů s okolím

 

Cílová skupina:

Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

 

Termín realizace:

Od 15.3.2013 do 31.12.2014

 

Klíčové aktivity:

01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu

02 Výběr účastníků projektu

03 Poradenská činnost

04 Neprofesní poradenský program

05 Profesní vzdělávání

06 Individuální terénní poradenství

07 Pracovní exkurze

08 Podpora vzniku nových pracovních míst

09 Reporting a monitoring projektu

10 Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

 

Kontaktní osoba:

Michal Daněk,

Tel: 731 426 064

E-mail: michal.danek@azylovydum.cz

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a ze státního rozpočtu České Republiky

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14632 sec