Individuální terénní poradenství je aktivita zaměřená na spolupráci terénních asistentek a účastníků z cílové skupiny. Terénní asistentky provází účastníky po celou dobu realizace projektu všemi aktivitami projektu, motivovují je a podporují je při hledání a získávání zaměstnání. V rámci této aktiviy byl s účastníky sestaven Osobní plán účastníka projektu, kde účastníci nadefinovali, čeho chtějí v projektu dosáhnout.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.26293 sec