Ve spolupráci s organizacemi ve Zlíně, Otrokovicích a Napajedlích byla v souvislosti s realizací projektu vytvořena nová pracovní místa. Jedná se o pracovní místa v těchto organizacích: Charita Zlín, Charita sv. Anežky Otrokovice, Domov pro seniory Napajedla. Prostřednictvím mzdového příspěvku byly podpořeny účastnice projektu zaměstnané ve výše uvedených organizacích na pracovních pozicích: pracovnice v sociálních službách a úklidové pracovnice. Cílem aktivity je integrace osob z cílové skupiny na trh práce, upevnění a prohloubení dovedností a znalostí získaných v rámci aktivit projektu.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.49044 sec