Projekt „Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb“

 

Termín realizace projektu: 1.4.2012 - 31.5.2014

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00049

Celkové náklady projektu: 5.739.457 Kč

Partneři projektu:
Mestský úrad Stará Ľubovňa - Slovenská republika
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - Kraków, Polsko

Cíle projektu:
Cílem projektu je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Projekt se bude zabývat navázáním a rozvojem nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České republiky, Polska a Slovenska.

Cíl projektu je získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí v oblasti řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost až chudoba sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR.

Cílem projektu je přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR pomocí dokumentárního filmu a nově vzniklé Metodiky.

Cílem projektu je vytvořit tématickou síť složenou z terénních sociálních pracovníků Polska, Slovenska a ČR.

Cílová skupina: nestátní neziskové organizace

Klíčové aktivity:
01 Příprava aktivit
02 Tvorba dokumentárního filmu | film ke zhlédnutí nebo zde: 1. část: https://www.youtube.com/watch?v=nSQKjU4skso 2. část: https://www.youtube.com/watch?v=rfD1TZHXK7M
03 Seminář na Slovensku | více informací a fotogalerie | Pozvánka na seminář ke stažení ZDE
04 Tvorba metodiky | Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi ke stažení ZDE
05 Seminář v Polsku | více informací a fotogalerie | Pozvánka na seminář ke stažení ZDE
06 Srhnutí dosavadních aktivit |
07 Šíření výstupů projektu
08 Workshop na Slovensku | více informací a fotogalerie | Pozvánka na workshop ke stažení ZDE
09 Workshop v Polsku | více informací a fotogalerie | Pozvánka na workshop ke stažení ZDE
10 Kompletace získaných informací
11 Mezinárodní konference v ČR
12 Ukončení projektu | Závěrečná zpráva
13 Bezplatné šíření dokumentárního filmu

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Hantáková, 739633351,

 

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.15074 sec