VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI

Název projektu: Vzděláváním k rozvoji (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00044)

 

Popis projektu:

Záměrem projektu je podpořit pracovníky realizátora a partnerů projektu a zajistit pro ně možnost dalšího odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace. V průběhu projektu budou pracovníci vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a kazuistických seminářů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. a Sociální služby Uherský Brod, p.o.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit potenciál pracovníků pro výkon jejich profese a prostřednictvím vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb.

 

Cílová skupina: vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

 

Termín realizace: únor 2014 - červen 2015

 

Klíčové aktivity:

01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu

02 Odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

03 Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků

04 Kazuistické semináře

05 Vytvoření "Příručky dobré praxe"

06 Reporting a monitoring projektu

07 Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu

 

Průběh klíčových aktivit a výstupy zde:

 

Fotogalerie zde:

 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková, 734 522 291,

 

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.14075 sec