CESTA K PRÁCI

Název projektu: Cesta k práci (registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/D6.00197)

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Prioritní osa: 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy: D6

 

Popis projektu:

Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 20 osob z cílové skupiny, budou vytvořeny 2 pracovní místa, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky.

 

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce.

 

Cílová skupina:

Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

 

Termín realizace projektu:

Od 1.11.2014 do 31.10.2015

 

Klíčové aktivity zde:

01 Příprava a vytváření zázemí realizace projektu

02 Výběr účastníků

03 Neprofesní poradenský program

04 Bilanční diagnostika

05 Profesní vzdělávání

    I.etapa - RK Pracovník v sociálních službách + Řidičský průkaz skupiny B

   II.etapa - RK Skladník + Obsluha vysokozdvižného vozíku

06 Podpora vzniku nových pracovních míst

07 Individuální a skupinové poradenství

08 Přímá podpora účastníků

09 Reporting a monitoring projektu

10 Závěrečné ukončení,evaluace a vyhodnocení projektu

 

Fotogalerie zde:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Filáková

Tel: 734 522 291

E-mail: veronika.filakova@azylovydum.cz

 

 

 

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.16017 sec