Sociálně právní ochrana dětí

V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vykonává Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. následující činnosti:


Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zahrnuje realizaci besed pro žáky druhého stupně tématicky zaměřených na domácí násilí, soužití v rodině, rodičovskou zodpovědnost, činnost azylových domů, krizových center a linek důvěry. 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Trnová - 739 633 347,

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.10249 sec