Nabídka akreditovaného vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky sociálně právní ochrany dětí

 

KURZ 1: Specifické postupy a metody sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi při práci v terénu - platnost akreditace do 20.2.2017

Obsah kurzu: Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností efektivně a účelně využívat metody sociální práce při práci s cílovou skupinou rodin s dětmi a jeho účastník získá širší přehled o postupech práce s adekvátní specializací práce v terénu. Obsah kurzu je prioritně zaměřený na předávání praktických zkušeností a jejich aplikace do terénní práce v oblastech individuálního plánování, případové práce, multidisciplinární spolupráce, motivačních rozhovorů s klienty, efektivní komunikace či dalších aktivizačních činnostech při práci srodinou. Kurz také nabízí pohled na inovativní metody využitelné v praxi terénní práce jako je institut zvláštního příjemce, úkolově orientovaný přístup nebo kazuistické semináře zaměřené na rozbor jednotlivých případů.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Adéla Trnová

 

KURZ 2: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci s OSPOD - platnost akreditace do 20.2.2017

Obsah kurzu: Vzdělávací kurz nabízí účastníkům získání znalostí především z oblasti vzájemné spolupráce sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím tohoto kurzu budou účastníkům předány zejména praktické zkušenosti týkající se vymezení kompetencí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a OSPOD v rámci sociální práce s rodinou. Kurz je také zaměřen na vymezení specifických metod, které z dané spolupráce vyplývají. Účastník kurzu bude kompetentní orientovat se v jednotlivých metodách, které vycházejí ze spolupráce, bude schopen zvolit vhodnou metodu a aplikovat ji v praxi.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorky: Mgr. Šárka Vaculíková, Mgr. Kateřina Ludvová

 

KURZ 3: Přenos praxe terénní práce ze zahraničí - platnost akreditace do 20.2.2017

Obsah kurzu: Vzdělávací kurz je určen sociálním pracovníkům poskytujícím služby rodinám s dětmi. Cílem kurzu je poskytnout přehled týkající se terénní práce v Česku, Polsku a na Slovensku a předat informace o přenosu dobré praxe ze zahraničí do sociální práce v České republice. Obsah kurzu je zaměřen převážně na předávání zkušeností získaných během konaných seminářů a workshopů ve městech Stará Ľubovňa na Slovensku a Krakov v Polsku. Jde také o rozlišení terénní práce v rodinách s dětmi ve výše uvedených třech zemích. Součástí kurzu je legislativní ukotvení, cíle a cílová skupina terénní práce či popis činností terénních pracovníků v jednotlivých zemích. V rámci přenosu praxe ze Slovenska a Polska poskytuje kurz také srovnání poskytované práce rodinám s dětmi vůči České republice.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Petra Hantáková

 

KURZ 4: Aktuální trendy v sociální práci s dětmi a rodinami

Obsah kurzu: Hlavní náplní kurzu bude seznámení s různými metodami a technikami sociální práce s dětmi a jejich rodinami. Představeny budou především tři typy přístupů využívaných v sociální práci – přístup zaměřený na řešení, úkolově orientovaný přístup a systemický přístup. Jejich uplatňování bude představeno na praktických příkladech. V nich vždy dojde k představení modelového případu, jeho analýza a návrhy dalšího postupu sociální práce. Aktuálnost programu je dána převzetím metod práce na základě mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany dětí, z níž vyplynul přenos dobré praxe a metod sociální práce uplatňovaných v Nizozemí.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektorky: PhDr. Eva Klimentová, PhD., Mgr. Simona Čubáková 

Informace

Kurzy realizujeme „na klíč“ pro skupiny sociálních pracovníků a pracovníků sociálně právní ochrany dětí. Cena jednoho kurzu činí 12.000 Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení pro účastníky. Při objednávce více kurzů poskytujeme slevy. Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Objednávky

Objednávky vyřizuje Mgr. Adéla Trnová, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín, e-mail: adela.trnova@azylovydum.cz, telefon: 739 633 347

 

Profily lektorek

 

Mgr. Adéla Trnová

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor sociální práce „mikro“ - případové poradenství
Pracovní zkušenosti: Od roku 2006 pracuje jako sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Co mě motivuje při práci s rodinami: „Dát každému šanci změnit věci a vyrovnat se s tím, co život přináší“

 

Mgr. Šárka Vaculíková

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy
Pracovní zkušenosti: Od roku 2006 let působí jako terénní asistentka v rodinách s dětmi, předtím pracovala ve zdravotnictví na pozici zdravotní sestry
Co mě motivuje při práci s rodinami: „Ve své profesi se setkávám s takovou škálou úkolů a problémů, díky kterým není práce jednotvárná a stereotypní. Mám radost, když můžu pomáhat lidem, vidím smysl v tom, když se podaří lidem vrátit úctu k sobě a k ostatním.“

 

Mgr. Kateřina Ludvová

Vzdělání: Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor sociální pedagogika
Pracovní zkušenosti: Jako terénní asistentka v rodinách s dětmi působí od roku 2010, předtím dva roky pracovala jako vychovatelka v dětském domově
Co mě motivuje při práci s rodinami: „I sebemenší úspěch a posun rodiče k tomu, k čemu směřuje, působí jako motor, který mě pohání věnovat se mému profesnímu poslání naplno…“

 

Mgr. Petra Hantáková

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor sociální práce „mikro“ - případové poradenství
Pracovní zkušenosti: S rodinami s dětmi v terénu pracuje od roku 2006, před tím pracovala ve zdravotnictví
Co mě motivuje při práci s rodinami: „Tuto práci dělám především proto, aby mohly děti zůstat se svými nejbližšími. Já sama jsem o toto byla částečně ochuzena.“

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Adéla Trnová, tel. 739 633 347,

Webdesign: MYSTERY DESIGN SERVICE, © 2006 - 2007 Copyright
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b, Copyright © 2006 - 2007 Michal Hučík - ORDOZ
Render time: 0.10482 sec