Zástupci partnerských škol, kteří sdíleli svou zkušenost se Sociálně pedagogickou poradnou a také odborná veřejnost, které jsme mohli prezentovat naši činnost, dorazili 25.1.2022 na
2. setkání Platformy Rovných příležitostí.
Hlavními tématy diskuse byla plánovaná výměna zkušeností s vedením spisové dokumentace školského poradenského pracoviště, diskuze k inkluzi pak vyvstala z potřeby účastníků. Přínosné bylo i sdílení praxí škol, které vede k efektivní podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.
Platforma Rovných příležitostí se koná v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Sdílejte

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!