Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb

Termín realizace projektu: 1.4.2012 – 31.5.2014

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00049

Celkové náklady projektu: 5.739.457 Kč

Partneři projektu:
Mestský úrad Stará Ľubovňa – Slovenská republika
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej – Kraków, Polsko

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Projekt se bude zabývat navázáním a rozvojem nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České republiky, Polska a Slovenska.

Cíl projektu je získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí v oblasti řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost až chudoba sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR.

Cílem projektu je přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR pomocí dokumentárního filmu a nově vzniklé Metodiky.

Cílem projektu je vytvořit tématickou síť složenou z terénních sociálních pracovníků Polska, Slovenska a ČR.

Cílová skupina: nestátní neziskové organizace

 

Klíčové aktivity:
01 Příprava aktivit
02 Tvorba dokumentárního filmu 
03 Seminář na Slovensku 
04 Tvorba metodiky – Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi ke stažení
05 Seminář v Polsku
06 Srhnutí dosavadních aktivit 
07 Šíření výstupů projektu
08 Workshop na Slovensku 
09 Workshop v Polsku 
10 Kompletace získaných informací
11 Mezinárodní konference v ČR
12 Ukončení projektu – Závěrečná zpráva
13 Bezplatné šíření dokumentárního filmu

Projekt „Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb“

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Hantáková Petra, Mgr.
manažerka projektu
manažerka projektu 739 633 351 petra.hantakova@azylovydum.cz

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.