Řemeslo má zlaté dno

Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří studují učňovské a maturitní obory. Střední školy, které si tito mladí vybrali, nejsou v místě jejich bydliště, proto náklady na studium (včetně dopravy) jsou pro rodiny velmi zatěžující. Dospívající vychovávají matky samoživitelky a příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima.

Prostřednictvím  příspěvku ve výši 55.000,-Kč poskytnutého Nadačním fondem Albert umožníme 4 mladým lidem absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Zvýší tak svou šanci uplatnit se na trhu práce, aby jejich start do samostatného života byl úspěšný.