Řemeslo má zlaté dno II

Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno II“ je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří studují učňovské a maturitní obory. Střední školy, které si tito mladí vybrali, nejsou v místě jejich bydliště, proto náklady na studium (včetně dopravy) jsou pro rodiny velmi zatěžující. Dospívající vychovávají matky samoživitelky a příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima.

Prostřednictvím  příspěvku ve výši 55.000,-Kč poskytnutého Nadačním fondem Albert umožníme 5 mladým lidem absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Zvýší tak svou šanci uplatnit se na trhu práce, aby jejich start do samostatného života byl úspěšný. Projekt „Řemeslo má zlaté dno II“ navazuje na projekt „Řemeslo má zlaté dno“, který v minulém školním roce potvrdil pozitivní přínos pro zúčastněné studenty a jejich rodiny.