Nabídka akreditovaného vzdělávání

Specifické postupy a metody sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi při práci v terénu

Vzdělávací program je zaměřený na efektivní a cílené využití metod sociální práce rodinám s dětmi při práci v terénu.  Kurz nabízí inovativní metody dlouhodobě aplikované a ověřené v praxi.

V kurzu získáte bližší informace o využití následujících metod sociální práce v praxi:

 • Zvláštní příjemce v praxi terénní práce
 • Videotrénink interakcí – VTI
 • Případové konference
 • Asistované kontakty
 • Vedení kazuistických seminářů
 • Volnočasové aktivity a přednášková činnost
 • a další zajímavá témata vztahující se k práci s cílovou skupinou

Rozsah kurzu: 8 hodin

Maximální počet účastníků: 18 osob

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Lektorský tým: Mgr. Adéla Trnová, Mgr. Šárka Vaculíková, PhDr. Eva Klimentová, PhD.

Cena za kurz pro max 18 osob: 13.000 Kč (nejsme plátci DPH)

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další informace: Mgr. Adéla Trnová | 739 633 347 | adela.trnova@azylovydum.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s důrazem na spolupráci s OSPOD

Vzdělávací program je zaměřený na nastavení spolupráce sociálně aktivizačních služeb s jinými institucemi a organizacemi s důrazem na spolupráci s OSPOD.

Kurz nabízí praktické náměty a postupy jak navázat spolupráci  SAS s OSPOD, jinými institucemi, organizacemi:

 • Mapování možných spolupracujících organizací
 • Navázání spolupráce
 • Vyjasnění kompetencí v rámci spolupráce
 • Předávání vzájemných informací v souladu se zákonem

Rozsah kurzu: 8 hodin

Maximální počet účastníků: 18 osob

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Lektorský tým: Mgr. Šárka Vaculíková, Mgr. Adéla Trnová

Cena za kurz pro max 18 osob: 13.000 Kč (nejsme plátci DPH)

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další informace: Mgr. Šarka Vaculíková | 739 633 350 | sarka.vaculikova@azylovydum.cz

Terénní sociální práce v ČR, Polsku a na Slovensku

Vzdělávací program je zaměřený na srovnání metod sociální práce v ČR, Polsku a na Slovensku a možnosti využití specifických zahraničních postupů v terénní práci v ČR.

Kurz nabízí přehled a srovnání terénní sociální práce v Česku, Polsku a na Slovensku

 • Principy terénní sociální práce v ČR
 • Cíle, zásady a jednotlivé činnosti terénní sociální práce v ČR
 • Legislativa a teorie versus praxe terénní práce na Slovensku
 • Jednotlivé činnosti terénní sociální práce na Slovensku a srovnání s ČR
 • Co je možné ze Slovenska převzít do praxe v ČR
 • Legislativa a teorie versus praxe terénní práce v Polsku
 • Srovnání Polské a české terénní sociální práce
 • Co je možné z Polska převzít do praxe v ČR

Rozsah kurzu: 8 hodin

Maximální počet účastníků: 18 osob

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Lektorka: Mgr. Petra Hantáková

Cena za kurz pro max 18 osob: 13.000 Kč (nejsme plátci DPH)

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další informace: Mgr. Petra Hantáková | 739 633 351 | petra.hantakova@azylovydum.cz

Profily lektorek

Mgr. Adéla Trnová: lektorka vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně obor sociální práce „mikro“ – případové poradenství. V oblasti terénní sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi působí již od roku 2006. Metody sociální práce přednášené na kurzu jsou úzce propojeny s praxí v sociálně aktivizační službě.
Mgr. Šárka Vaculíková: lektorka vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obor učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy. V oblasti terénní práce s ohroženými rodinami s dětmi má dlouholeté zkušenosti, zaměření kurzu se orientuje na navazování a propojení spolupráce s jinými odborníky a především s OSPOD.
Mgr. Petra Hantáková: lektorka vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně obor sociální práce „mikro“ – případové poradenství. V oblasti terénní sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi působí již od roku 2006. Lektorka předá zkušenosti v práci s rodinami s dětmi z Polska a Slovenska, kde se osobně zapojila do mezinárodních projektů zaměřených na přenos dobré praxe.

Objednávky

Objednávky vyřizuje: Ludmila Valentová | 733 784 005 | ludmila.valentova@azylovydum.cz