Made by … finanční gramotnost pro ženy v azylových domech

Od roku 2013 jsme zapojení do projektu Made by…, který podporuje Nadace Terezy Maxové dětem.

Matky, klientky pobytové i terénní asistenční služby mají možnost účastnit se aktivit tohoto projektu. Cílem je vzdělávat ženy v oblasti finanční gramotnosti, naučit je zacházet s financemi a zároveň se zdokonalit v rukodělných činnostech. Prodejem vlastnoručně vyrobených výrobků si mohou vylepšit svůj rozpočet, obnovit  pracovní návyky a zvýšit sebevědomí a motivaci do dalšího samostatného života.

V oblasti vzdělávání společně s odbornou lektorkou probírají ženy různá témata FG – exekuce, hospodaření, oddlužení, výživné, spotřebitelská práva, bankovní produkty, sociální dávky, obchodní triky, pracovně-právní vztahy, nájmy, aj. Formou společných besed probírají danou problematiku, sdělují si osobní zkušenosti a diskutují.

V praktické části se pod vedením lektorky účastnice projektu učí stříhat, stehovat, kompletovat a šít různé textilní výrobky, také vyrábějí dekorační předměty lepením apod.  Průběžně vyrábíme zástěry, chňapky, obaly na knihy, panenky, ubrusy, voňavé pytlíčky, tašky, prostírání, výrobky s vánoční tématikou aj. Výrobky jsou prodávány na jarmarcích, charitativních akcích prostřednictvím Nadace TMD, spolupracujeme s obchodem Odtadyma. Výtěžek z prodeje pomáhá ženám při řešení jejich obtížné životní situace.

Za podpory dobrovolníků Adorea je zajištěno hlídání dětí, aby se mohly maminky věnovat těmto aktivitám. Aktivity probíhají zpravidla 1x týdně. Od počátku projektu bylo dosud zapojeno do aktivit a podpořeno bezmála 100 žen.

Prezentaci našich výrobků si můžete prohlédnout ve foaeru MěÚ Vsetín.

PODPOŘTE I VY ŽENY V AZYLOVÉM DOMĚ NÁKUPEM JEJICH VÝROBKŮ

Kontakt:

Jana Mikušová, tel 605 116 175, e-mai: jana.mikusova@azylovydum.cz