Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi

 Terénní asistenční služba je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu. ANOTACE PROJEKTU

Terénní asistenční služba
Vsetín (Vizovice):

Mgr. Adéla Trnová 739 633 347
adela.trnova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba
Zlín:

Mgr. Jarmila Studeníková 734 522 288
jarmila.studenikova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba
Bystřice pod Hostýnem:

Bc. Svatava Zycháčková 734 366 222
svatava.zychackova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba
Valašské Klobouky:

Mgr. Pavlína Kurtinová 731 670 381
pavlina.kurtinova@azylovydum.cz

S čím můžeme pomoci:
› jste rodina s dítětem či dětmi?
› potřebujete pomoc s hledáním bydlení nebo práce?
› potřebujete pomoc s řešením nančních problémů nebo nevíte, jak správně   hospodařit s penězi?
› potřebujete pomoc s výchovou a péčí o děti?
› mají vaše děti problémy se školou?
› potřebujete pomoc při zajištění zdravotní péče, hygieny?
› potřebujete pomoc při vedení domácnosti?
› potřebujete pomoc s řešením problémů v rodině?

Nabízíme:
› poradenství, pomoc a podporu rodin ze strany sociálních pracovníků v místě vašeho bydliště

 

Terénní asistenční služba se řídí metodikou terénní sociální práce v rodinách s dětmi vytvořenou kolektivem autorů Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. METODIKA

Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 
Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní a sociální situaci a mají snahu svou situaci zlepšit (dlouhodobá finanční tíseň a předluženost, nezaměstnanost, výchovné problémy dětí, neadekvátní bydlení, nevyhovující rodinné prostředí apod.)
Cílem terénní asistenční služby je poskytnout podporu a praktickou pomoc rodinám ve zvládání problémových životních situací a provázet je při řešení jejich problémů.
Práce asistentek v terénu spočívá v těchto činnostech:
• Základní sociální poradenství
• Pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace (sestavování rodinného rozpočtu, předluženost rodin, pomoc při řešení exekucí)
• Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
• Podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
• Pomoc při zajištění zdravotnické péče
• Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
• Zajištění podmínek pro společensky přijatelné aktivity
• Podpora udržování dobrých rodinných vztahů a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
• Pomoc při výchově dětí, zajištění povinné školní docházky a organizaci volnočasových aktivit pro děti
• Podpora při vedení domácnosti a udržování bydlení
• Pomoc při zajištění základní a odborné zdravotní péče
• Zprostředkování dalších návazných služeb souvisejících s nepříznivou situací rodin (zprostředkování odborného sociálního
• poradenství – psychologa, právníka, mediátora, asistovaných kontaktů rodičů s dětmi)
• Zajištění další pomoci vyplývající z aktuální situace rodiny

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků Města Vsetína.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků Města Vizovice.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků obce Brumov – Bylnice.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků města Valašské Klobouky.

Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi je spolufinancována z prostředků Města Bystřice pod Hostýnem.

Jednotlivá pracoviště Terénní asistenční služby

Terénní asistenční služba Vsetín a Vizovice

Terénní asistenční služba Vsetín a Vizovice

Hrbová 1561
Vsetín 
755 01

Pro oblast Vsetín: tel. 739 633 347, email: adela.trnova@azylovydum.cz
Pro oblast Vizovice: tel. 730 181 010, email: eva.majstinikova@azylovydum.cz

 

Terénní asistenční služba Zlín

Terénní asistenční služba Zlín

nám. T. G. Masaryka 588
Zlín
760 01

tel. 734 522 288, email: jarmila.studenikova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem

Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem

6.května 1071
Bystřice pod Hostýnem
768 61

tel. 734 366 222
email:svatava.zychackova@azylovydum.cz

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky

Masarykovo nam. 1079
Valašské Klobouky
766 01

tel. 731 670 381, email:pavlina.kurtinova@azylovydum.cz