IROP

IROP – Integrovaný regionální operační program je široce zaměřený program Ministerstva pro místní rozvoj ČR směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv.     e-government a územní plánování měst a obcí. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je zapojen v rámci oblasti sociální integrace do následujících dvou projektů: