Nabídka pro školy

Pro žáky základních a středních škol nabízíme tematickou besedu na téma Pomoc rodinám, kterou studentům přiblížíme způsoby a možnosti pomoci rodinám v krizových situacích.

Název programu: Pomoc rodinám
Cílová skupina:
 žáci druhého stupně základních škol, střední školy
Rozsah:
 1-2 vyučovací hodiny
Velikost skupiny: školní třída
Obsah programu: nabídka služeb azylového domu, pomoc v rodinách s dětmi, Poradna pro rodinu, statistiky, sociálně-právní ochrana dětí, tématika domácího násilí, možnost dotazů

Program je poskytován zdarma, případně za náklady cestovného.

Informace a objednávky:
Mgr. Michal Trčálek, tel. 739 633 345, michal.trcalek@azylovydum.cz