poradna pro rodinu

Poradna pro rodinu

Nabízíme:
› poradenství, pomoc a podporu sociálního pracovníka a právníka
› pomoc při řešení konfliktů nebo problémů v rodině
› pomoc se sepsáním insolvenčních návrhů (osobní bankrot)                                               ›poskytování mediace – mimosoudní řešení sporů                                                                 ›poskytování asistovaných kontaktů rodičů s dětmi                                                              ›edukace a podpora rodičů v obtížných rodinných situacích

 

 

S čím můžeme pomoci:
› potřebujete pomoc právníka?
› rozvádíte se a potřebujete pomoc nebo radu?
› máte dluhy a nevíte jak se s nimi vypořádat?
› máte problémy v práci?
› stali jste se obětí trestného činu?
› jste obětí domácího násilí?
› máte problémy ve vztazích, ať už s dětmi nebo s partnerem či rodinou?

Téma úspěchu žáka s námi v Sociálně pedagogickou poradnou rezonuje

Shlédněte záznamy konference ,,Úspěch pro každého žáka" ZDE

3. setkání Platformy rovných příležitostí na téma streetwork

Březnové téma na 3. Platformě Rovných příležitostí bylo věnováno metodě sociální práce streetwork. Hlavního slova se k tomuto tématu ujal host, vedoucí terénního program Klíč, Unie Kompas, z.s., host Mgr. Iveta Kaderová. Provedla nás procesem vyhledávání, kontaktování...

Představili jsme se na konferenci Agentury pro sociální začleňování

TADY najdete záznam prezentace o činnosti Sociálně pedagogické poradny z Konference ,,Podpora žáků se sociálním znevýhodněním – východiska a praxe" aneb Jak pomáháme v rámci Sociálně pedagogické poradny školám, jejich žákům a rodičům.

2. setkání Platformy Rovných příležitostí otevřelo téma inkluze

Zástupci partnerských škol, kteří sdíleli svou zkušenost se Sociálně pedagogickou poradnou a také odborná veřejnost, které jsme mohli prezentovat naši činnost, dorazili 25.1.2022 na 2. setkání Platformy Rovných příležitostí. Hlavními tématy diskuse byla plánovaná...

Ohledně dětí je normální se domlouvat, NE soudit

Ohledně dětí je normální se domlouvat, NE soudit, říká Mgr. Hana Hříbková Právník Mgr. Hana Hříbková je zaměstnaná v obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ve Vsetíně, kde působí jako odborník v Poradně pro rodinu. Bezplatně poskytuje...

Jak se vyhnout oddlužovacím šmejdům?

Zdroj: www. insolvence.justice.cz

Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb a aktivit pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní a vztahové situace a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Ambulantní služby jsou provozovány na adrese Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), Vsetín, terénní služby jsou poskytovány v ORP Vsetín, Zlín a Bystřice pod Hostýnem.

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Poradna je otevřena těm, kdo vnímají svoji sociální a životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější pomoci a podpory.

Služby Poradny nejsou věkově omezeny. Vzhledem k poslání Poradny je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím. 

Právní poradenství se zaměřuje na:

 • pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
 • úpravu majetkoprávních vztahů
 • pomoc s řešením exekucí
 • poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)

Sociální pracovník Vám poradí:

 • jak a kde požádat o sociální dávky
 • s řešením dluhů a exekucí
 • s úpravou či vymáháním výživného
 • při řešení nepříznivých životních situací
 • na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci

Rodinná mediace:

 • zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.

Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • výživné pro nezletilé děti
 • styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
 • mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)

Oběti trestných činů mohou mít podle zákona právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, ochranu před druhotnou újmou nebo třeba peněžitou pomoc.

Poradna pro rodinu při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s. provozuje na adrese Svárov 323, Vsetín službu zaměřenou právě na oběti trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména oběti domácího násilí a oběti zanedbávání povinné výživy.

V rámci této služby poskytujeme obětem informace:

 • právech oběti podle zákona o obětech trestných činů;
 • právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu;
 • průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

Službu je možno využít i v dalších oblastech trestné činnosti, pokud jste se stali obětí např. krádeže, loupeže, lichvy, výtržnictví, rasově motivovaných činů, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, zneužívání …

Prakticky se mohou řešit tyto otázky:

 • Jak a kde podat trestní oznámení?
 • Jak získat informace o vyšetřování?
 • Jak sepsat odvolání?
 • Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
 • Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
 • Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
 • Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
 • Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?

Právní pomoc či psychosociální poradenství je možno využít především osobní formou, přičemž na osobní schůzku s poradcem je třeba se předem objednat.

Konzultační hodiny pro oběti trestné činnosti:

Čtvrtek 9:00 – 14:30 hod.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Posláním realizace asistovaných kontaktů je právo dítěte odděleného od jednoho, nebo obou rodičů udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty, právo na zachování rodinných svazků, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Rodiče a děti mají možnost setkání na neutrálním prostředí.
Provozní doba a kontakty Poradny pro rodinu

Provozní doba ambulantní formy služby:

Pondělí 8:00-11:30 12:30-18:00 (pro objednané)
Úterý 8:00-11:30 12:30-18:00 (pro objednané)
Středa 8:00-11:30 12:30-16:00
Čtvrtek 8:00-11:30 12:30-18:00 (pro objednané)
Pátek 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy služby: 3

Provozní doba terénní formy služby:

Pondělí 8:00-11:30

Maximální okamžitá kapacita terénní formy služby: 1

 

Kontakt:
Poradna pro rodinu, Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), Vsetín

Mgr. Šárka Vaculíková | 734 173 407 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz

Poradna pro rodinu

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Vaculíková Šárka, Mgr.
vedoucí Poradny pro rodinu, sociální pracovnice, dluhový poradce, mediátor
vedoucí Poradny pro rodinu, sociální pracovnice, dluhový poradce, mediátor 739 633 350 sarka.vaculikova@azylovydum.cz
Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Hříbková Hana, Mgr.
právník
právník 739 633 346 hana.hribkova@azylovydum.cz
Jančaříková Dana, JUDR.
právník azylovydum@azylovydum.cz
Šmerdová Andrea, Bc.
sociální pracovnice
sociální pracovnice 734 173 408 andrea.smerdova@azylovydum.cz

Sociální služba Poradna pro rodinu je financována v rámci:

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021“

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“.

 

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků Města Vsetín.

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků města Vsetín.

Pracoviště Poradny pro rodinu

Poradna pro rodinu

Porada pro rodinu, Svárov 323, 755 01 Vsetín, Česko