poradna pro rodinu

Poradna pro rodinu

Nabízíme:
› edukace a podpora rodičů v obtížných rodinných situacích
› poradenství, pomoc a podporu sociálního pracovníka a právníka
› pomoc při řešení konfliktů nebo problémů v rodině
›poskytování mediace – mimosoudní řešení sporů

 

 

S čím můžeme pomoci:
› potřebujete pomoc právníka?
› rozvádíte se a potřebujete pomoc nebo radu?
› máte dluhy a nevíte jak se s nimi vypořádat?
› máte problémy v práci?
› stali jste se obětí trestného činu?
› jste obětí domácího násilí?
› máte problémy ve vztazích, ať už s dětmi nebo s partnerem či rodinou?

Ohledně dětí je normální se domlouvat, NE soudit

Ohledně dětí je normální se domlouvat, NE soudit, říká Mgr. Hana Hříbková Právník Mgr. Hana Hříbková je zaměstnaná v obecně prospěšné společnosti Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ve Vsetíně, kde působí jako odborník v Poradně pro rodinu. Bezplatně poskytuje...

Jak se vyhnout oddlužovacím šmejdům?

Zdroj: www. insolvence.justice.cz

Posláním Poradny je prostřednictvím ambulantních služeb pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením nepříznivé sociální a životní situace.

Ambulantní služby jsou poskytovány na pracovišti Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), 755 01 Vsetín.

Odborné poradenství je poskytováno formou osobních, telefonických, e-mailových a on-line konzultací.

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Poradna je otevřena těm, kdo vnímají svoji sociální a životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější pomoci a podpory.

Služby Poradny nejsou věkově omezeny. Vzhledem k poslání Poradny je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím. 

Právní poradenství se zaměřuje na:

 • pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
 • úpravu majetkoprávních vztahů
 • pomoc s řešením exekucí
 • poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)

Sociální pracovník Vám poradí:

 • jak a kde požádat o sociální dávky
 • s řešením dluhů a exekucí
 • s úpravou či vymáháním výživného
 • při řešení nepříznivých životních situací
 • na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci

Rodinná mediace:

 • zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.

Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • výživné pro nezletilé děti
 • styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
 • mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)

Oběti trestných činů mohou mít podle zákona právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, ochranu před druhotnou újmou nebo třeba peněžitou pomoc.

Poradna pro rodinu při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s. provozuje na adrese Svárov 323, Vsetín službu zaměřenou právě na oběti trestných činů. Cílovou skupinou jsou zejména oběti domácího násilí a oběti zanedbávání povinné výživy.

V rámci této služby poskytujeme obětem informace:

 • právech oběti podle zákona o obětech trestných činů;
 • právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu;
 • průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

Službu je možno využít i v dalších oblastech trestné činnosti, pokud jste se stali obětí např. krádeže, loupeže, lichvy, výtržnictví, rasově motivovaných činů, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, zneužívání …

Prakticky se mohou řešit tyto otázky:

 • Jak a kde podat trestní oznámení?
 • Jak získat informace o vyšetřování?
 • Jak sepsat odvolání?
 • Jak uplatnit nárok na náhradu škody?
 • Jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktu?
 • Kde a jak rychle získat důležité právní informace a informace o průběhu trestního řízení?
 • Co dělat v situaci, kdy pachatel odmítá odpovědnost za trestný čin?
 • Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu?

Právní pomoc či psychosociální poradenství je možno využít především osobní formou, přičemž na osobní schůzku s poradcem je třeba se předem objednat.

Konzultační hodiny pro oběti trestné činnosti:

Čtvrtek 9:00 – 14:30 hod.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Provozní doba a kontakty Poradny pro rodinu

Provozní doba ambulantní formy služby:

Pondělí 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)
Úterý 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)
Středa 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)
Čtvrtek 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)
Pátek 8:00-11:30 (pro objednané) 12:30-18:00 (pro objednané)

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy služby: 3

 

Kontakt:
Poradna pro rodinu, Svárov 323 (bývalý hotel Pančava), Vsetín

Mgr. Šárka Vaculíková | 734 173 407 |  sarka.vaculikova@azylovydum.cz

Poradna pro rodinu

Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Vaculíková Šárka, Mgr.
vedoucí Poradny pro rodinu, sociální pracovnice, dluhový poradce, mediátor
vedoucí Poradny pro rodinu, sociální pracovnice, dluhový poradce, mediátor 739 633 350 sarka.vaculikova@azylovydum.cz
Jméno Pracovní pozice Telefon E-mail
Hříbková Hana, Mgr.
právník
právník 739 633 346 hana.hribkova@azylovydum.cz
Šmerdová Andrea, Bc.
sociální pracovnice
sociální pracovnice 734 173 408 andrea.smerdova@azylovydum.cz

Sociální služba Poradna pro rodinu je financována v rámci:

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024“

„Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023“.

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků města Vsetín.

Projekt Pomoc obětem trestné činnosti je spolufinancován z prostředků Městských lesů Vsetín.

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků obce Pržno.

Projekt Pomoc obětem trestné činnosti je spolufinancován z prostředků obce         Francova Lhota.

Sociální služba Poradna pro rodinu je spolufinancována z prostředků obce Kateřinice.

Projekt Pomoc obětem trestné činnosti je spolufinancován z prostředků obce Hovězí.

Pracoviště Poradny pro rodinu

Poradna pro rodinu

Porada pro rodinu, Svárov 323, 755 01 Vsetín, Česko