O nás

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je poskytovat poradenství, pomoc a podporu lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

VIZE

Transparentní, stabilní a významná organizace poskytující komplexní, profesionální a kvalitní služby, aktivně spolupracující s dalšími partnery.

Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s Vsetín je žena nebo matka, která je schopna:

Zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
Aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
Řádně pečovat o své děti

Ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
Ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
Ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
Ženy, matky od 18-ti let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo zdraví dětí.

Pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
Pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně:

základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby, poskytnutí kontaktů na další instituce

azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla, praní a žehlení prádla

pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím

pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Zásady práce:

Dodržování práv uživatelek – organizace má zpracovány písemné pravidla na ochranu práv a pracovníci tato práva dodržují v praxi.

Respektování volby uživatelek – pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat.

Individualizace podpory – pracovníci azylového domu přistupují ke každé uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám, podporují uživatelku v soběstačnosti a v začlenění do společnosti

Zaměření na celek – pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů.

Flexibilita – pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání.