Řemeslo má zlaté dno VII.

Smyslem projektu „Řemeslo má zlaté dno VII.“ je zajistit finanční prostředky mladým lidem, kteří studují učňovské a maturitní obory.

Dosáhnout odborného vzdělání není pro každého mladého člověka samozřejmost. Díky projektu „Řemeslo má zlaté dno VII.“ se zvyšuje šance studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí získat kvalifikaci pro budoucí pracovní uplatnění a v profesním životě uspět v silné konkurenci na trhu práce.

Střední školy a odborná učiliště, které si tito mladí vybrali, často nejsou v místě jejich bydliště, proto náklady na studium (včetně dopravy, pořízení školních pomůcek a pomůcek na praxi, zajištění školního stravování) jsou pro rodiny velmi zatěžující a mnohdy nad rámec jejich finančních možností. Dospívající vychovávají většinou rodiče samoživitelé a příjmy rodiny se pohybují na hranici životního minima. Projekt studentům pomůže zvládnout jejich start do samostatného života.

Prostřednictvím  příspěvku ve výši 40.000,-Kč poskytnutého Nadačním fondem Albert umožníme 8 mladým lidem absolvovat jeden školní rok odborného vzdělání. Projekt „Řemeslo má zlaté dno VII.“ plynule navazuje na projekty „Řemeslo má zlaté dno I.-VI.“, které  potvrdily pozitivní přínos pro zúčastněné studenty a jejich rodiny.