Potravinová banka

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je zakladatelem a zároveň odběratelem Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi. Darované potraviny z veřejných sbírek, potravinových řetězců i od výrobců potravin putují prostřednictvím pomáhajících organizaci k lidem v potravinové nouzi. Jedná se především o lidi bez domova, rodiny s dětmi, osamělí senioři, děti ohrožené potravinovou nouzí, osoby dotčené přírodními nebo humanitárními katastrofami. Více informaci: www.pbzk.cz