Základní informace o organizaci

Název společnosti: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Sídlo: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, Zlínský kraj
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace: Krajský soud Ostrava, oddíl O, vložka 140
Rok založení: 2002
Zakladatel: Město Vsetín, Svárov 1080

IČ: 25909614
DIČ: CZ25909614 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení: Fio banka: 2100671898/2010
Datová schránka: 4k72xhb

 

Složení správní rady:
Mgr. Ivana Tomečková – předsedkyně správní rady
Ing. Bohumila Holeňová – členka správní rady
Eva Juřičková – členka správní rady

Složení dozorčí rady:
Mgr. Markéta Lazárková – předsedkyně dozorčí rady
Ing. Libor Podešva, PhD. – člen dozorčí rady
Bc. Jana Surá – členka dozorčí rady

Ředitel společnosti, statutární zástupce: Mgr. Michal Trčálek

Zástupkyně ředitele: Mgr. Adéla Trnová

Registrované sociální služby:

  • azylové domy
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • odborné sociální poradenství
Služby poskytované na základě akreditace udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR:
  • poskytování služeb v oblasti oddlužení
  • poskytování právních informací obětem trestných činů

Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Trčálek – tel. 739 633 345

 

Chcete nás kontaktovat?

Poštovní adresa:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín

Telefony:

Pobytová služba azylový dům: 734 520 916, Oddělení projektových aktivit, účtárna: 733 784 004

E-mail: azylovydum@azylovydum.cz
Datová schránka: 4k72xhb

Azylový dům Vsetín