Máte chuť se také zapojit?

Zapojit se do pomoci lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami
(matky samoživitelky, domácí násilí, ztráta bydlení, ohrožení dítěte apod.)?

Vlastníte firmu a chcete podpořit neziskovou organizaci pomáhající týraným ženám,
ubližovaným dětem, osamělým maminkám i celým rodinám ohroženým vyloučením ze společnosti?

Finanční dar

Na co můžete přispět:

 • finanční dary na poskytování sociálních služeb

 

Finanční dary můžete posílat na účet organizace: 

2100671898/2010

Prosíme, do zprávy pro příjemce uveďte „DAR“. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o výši daru.

Darujte s jistotou

 

Pomocník Givt

Uvítáme od vás:

Dar pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi potřebují:

 • finanční příspěvek na zvládnutí krizových situací (odchod od partnera, nenadálé výdaje domácnosti – opravy spotřebičů, vyúčtování služeb atd., jednorázové  výdaje – léky pro děti, zdravotní pomůcky, nákup brýlí, zubní ošetření)
 • školní pomůcky
 • finanční příspěvek na školní aktivity (školní exkurze a výlety, lyžarské kurzy…)
 • finanční příspěvek na zájmové kroužky pro děti
 • sportovní vybavení pro děti
 • finanční příspěvek na letní tábory
 • elektronika (tablety, notebooky, TV…)
 • vybavení domácnosti (po domluvě dle aktuální potřebnosti)
 • zajištění dopravy při stěhování

Prosíme Vás o darování jen zachovalého a funkčního vybavení.

Dobrovolnictví

Dobrovolníci se mohou zapojit:

 • doučování dětí v rodinách Terénní asistenční služby v ORP Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky, Bystřice pod Hostýnem

 • hlídání dětí maminkám zapojených do aktivity šití na azylovém domě ve Vsetíně v rámci projektu Made by…

 • pořádání akcí pro matky s dětmi (den dětí, konec prázdnin, pohádkový les, výlety pro děti,…)

 • pomoc s úklidem ve skladu materiální pomoci

 • úpravy interiéru budovy organizace

 • pomoc při propagaci organizace

 • pomoc při pořádání akcí pro veřejnost (Potravinová sbírka, den otevřených dveří…)

 • pomoc při stěhování rodin ze služby azylového domu včetně zajištění dopravy

S nabídkou pomoci můžete kontaktovat Mgr. Adélu Trnovou, telefon: 739 633 347, email: adela.trnova@azylovydum.cz 

Děkujeme Vám za pomoc a podporu.