Mezinárodní spolupráce

V roce 2012 – 2014 jsme realizovali mezinárodní projekt – Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb, který je spolufinancován ESF operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu bylo mimo jiné navázání a rozvoj nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České republiky, Polska a Slovenska. Díky této spolupráci jsme mohli získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí, v oblasti řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost a chudoba, sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR. Dokumentární film Flétna v mrazáku o terénní sociální práci v rodinách s dětmi, který díky projektu vznikl, má přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR.