Podporují nás

2019

Climax – www.climax.cz

Finanční dar na vybavení edukační místnosti

Nadační fond Tesco – www.itesco.cz

Příspěvek na realizaci projektu Plaváním ke zdraví

TM Stav, spol. s r.o. – www.tmstav.cz

Finanční dar na činnost organizace

Austin Detonator s.r.o. – www.austin.cz

Finanční dar na základní životní potřeby klientek sociální služby

Nadace SYNOT – www.nadacesynot.cz

Finanční dar na zakoupení didaktických pomůcek a hraček pro děti

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků a aktivit pro děti

STÍN KOVO, s.r.o. – www.stin.cz

Dar na zakoupení permanentek pro klienty na vstup do Městských lázní Vsetín a do dětské džungle Vsetín, nákup hygienických pomůcek, zahradní budky a na zajištění výletu klientů sociální služby na Pustevny

Střední škola Kostka, s.r.o. www.kostka-skola.cz

Finanční dar na provoz organizace

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium 5 mladých lidí

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“

Nadace Terezy Maxové dětem

 

2018

Lukáš Dubec
 
Finanční dar
 
Daňko Vladimír
 
Finanční dar
 
Roman Holík
 
Finanční dar
 
MUDr. Eva De La Hozová
 
Finanční dar
 
Blanka Červenáková, Agentury Juliana – www.svatbysjulianou.cz  
 
Finanční dar na činnost Terénní asistenční služby Zlín
 
Lucii Řiháková, K&L Studia – www.kalstudio.cz  
 
Finanční dar na činnost  Terénní asistenční služby Zlín
 
HOPA CZ, s.r.o. – www.hopa.cz 
 
Dar na životní potřeby klientů terénní asistenční služby Valašské Klobouky
 
IKEA Česká republika, s.r.o. – www.ikea.com/cz/cs/ 
 
nábytek a doplňky na vybavení pokojů, finanční dar
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně – www.zlin.evangnet.cz

Finanční dar na úhradu životních potřeb klientů   

Martina Kvapilová – www.malycipisek.cz

Materiální pomoc (dětské oblečení)

Fatra, a.s. – www.fatra.cz

Finanční dar

STÍN KOVO, s.r.o. – www.stin.cz

Dar na vybavení pokoje, permanentky pro klienty na vstup do Městských lázní Vsetín

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.www.iss-cz.com

Dar na vybavení pokoje

Austin Detonator s.r.o.  – www.austin.cz

Finanční dar na provoz sociálních služeb

WOCO STV s.r.o.www.woco-vsetin.cz

Finanční dar

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

Nadační fond Pomozme dětem žít lépewww.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků a aktivit pro děti

Enapo Obchodní a.s. – www.enapo.cz

Prázdninový pobyt pro rodiny klientů TAS Zlín, poukázky na nákup potravin pro rodiny

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium 4 mladých lidí

Nadace Synot – www.nadacedks.cz

Nákup didaktických her a edukačních pomůcek

Občanská poradna Charity Zlín – www.zlin.charita.cz

Zprostředkování materiální pomoci

Rodinné centrum Kamarád-Nenuda o.s.- www.nenuda.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Inspirace Zlín z.s.- www.isnpiracezlin.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Family Point Zlín – www.zlin.familypoint.cz

Zprostředkování materiální pomoci pro rodiny

Centrum pro rodinu Zlín, o.s.- www.cpr-zlin.cz

Zapůjčení hraček pro děti

Dům dětí a mládeže Astra, Zlín – www.ddmastra.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“

Nadace Terezy Maxové dětem

2017

WOCO STV s.r.o. – www.woco-vsetin.cz

Finanční dar

Město Vsetín – www.mestovsetin.cz

Finanční dar na provoz sociálních služeb AD

Město Bystřice pod Hostýnem – www.bystriceph.cz

Finanční dar na provoz Terénní asistenční služby v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Eva De La Hozová

Finanční dar na provoz AD

KINCL Martin

Finance na akci oslav AD 15 let

HOLÍK Roman 

Finance na akci oslav AD 15 let

DAŇKO Vladimír

Finance na akci oslav AD 15 let

RASZKOVÁ GAJDOVÁ Jana

Materiální pomoc

POVALOVÁ Iveta

Materiální pomoc

PLAŠILOVÁ Helena

Materiální pomoc

PHILLIPOVÁ Kateřina

Materiální pomoc

VITÁSKOVÁ Zlatuše

Materiální pomoc

ŠAMOŘILOVÁ Erika

Materiální pomoc

ŠIMUNKINOVÁ Terézia, Ing.

Materiální pomoc

ŠKARPICHOVÁ Jarmila, Ph.Dr.

Materiální pomoc

ŠKAPÍKOVÁ Monika

Materiální pomoc

Cukrárna Marky Dorty 

Sleva na dort

Církevní základní Církevní základní škola Zlín – www.czszlin.cz

Vánoční dárky pro děti

Základní škola Želechovice nad Dřevnicí – www.zszelechovice.cz

Vánoční dárky pro děti

Dobrá Montessori škola – www.dobra-skola.cz

Vánoční dárky pro děti

Ing. Petr Bravenec – www.bravenec-projekty.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

Kovarson s.r.o – www.kovarson.cz

Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi

Valašský soubor písní a tanců RUSAVA – www.rusava.net

Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi

TON, a.s. –  www.ton.eu/cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

Veka s.r.o – www.pekarnaveka.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

Agentura pro ekonomický rozvoj – www.aerv.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

Butik a bazar Monika Valašské Meziříčíwww.detskybazar.net

Materiální pomoc

Nestlé Česko s.r.o – www.nestle.cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

Volvo Group Czech Republic s.r.o – www.volvotrucks.cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

Reklamní agentura Anna – www.anna.cz

Sleva na inzerci v tisku

Sunvoltage s.r.o. – Josef Vaculík

Finance na akci oslav AD 15 let

VN-Ú s.r.o – www.vnu.cz 

Finance na akci oslav AD 15 let

Centrum pro rodinu Zlín z.s. – www.cpr-zlin.cz

Materiální pomoc

FAMILY POINT Zlín – zlin.familypoint.cz

Materiální pomoc

Fatra, a.s. – www.fatra.cz

Finanční dar na provoz AD

Radovan Filip, FREEDOM financial service s.r.o. – www.freedomfs.cz

Finanční dar na provoz AD

Charita Vsetín – www.vsetin.charita.cz

Finanční pomoc 

Indet Safety Systems a.s. – www.iss-cz.com

Finanční dar na provoz AD

INSPIRACE Zlín – www.inspiracezlin.eu

Vstup zdarma pro rodiny služby na akce

Kaufland Vsetín – www.kaufland.cz

Materiální pomoc

Kamarád NENUDA Zlín – www.nenuda.cz

Pomoc při organizaci drakiády pro klienty služby TAS Zlín

MONEL-LÁNO, s.r.o.  ELEKTROINSTALACE – www.monel-lano.cz

Finanční dar na provoz AD

Mandala Volného-kavárna

Volný vstup pro klienty vstup na akci

Mountfield – www.mountfield.cz

Materiální pomoc

Zaměstnanci vsetínské pobočky Milacron Czech Republic Spol. s.r.o. – www.milacron.com

Vánoční dárky dětem služeb AD

ČERPO, Tomáš Stříteský – www.cerpo.cz

Finanční dar na provoz AD

Stín s.r.o. – www.stin.cz

Finanční dar na vybavení pokoje AD

Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelská“

Příprava programu akce Noc venku 2017

Servis Climax a.s. – www.climax.cz

Vybavení společenské místnosti pobytové služby nábytkem

Petr Galda – nátery a malby – www.galdapetr.cz

Malba společenské místnosti

Symply You Pharmaceuticals – www.simply-you.eu/cz

Oblečení, hračky, vybavení kuchyně

Nadace Tomáše Batiwww.batova-vila.cz

Pronájem prostor zdarma

Monika Škapíková, Ranč v sedle – www.rancvsedle.cz

Bezplatné projížďky na koních

Nadační fond Pomozme dětem žít lépewww.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků, družiny a dalších aktivit pro děti

Nadační fond Albert „Bertík Pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Financování svátky nanečisto a úhrada nákladů na studium TAS Zlín

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu poskytování právních informací obětem trestných činů

Lesy České republiky, s.p. – www.lesycr.cz

Finanční dar na provoz AD

SychrovNETwww.sychrovnet.cz

Bezplatné připojení k internetu

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“ 

Nadace Terezy Maxové dětem 

 

Evropská unie – Evropský sociální fond