Podporují nás

2023

ELKOPLAST CZ, s.r.o.www.elkoplast.cz

Dar dvou kusů kompostérů k využití na zahradu azylového domu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně

Finanční dar na doučování a volnočasové aktivity dětí

Fórum dárců, z.s. a ČSOB pomáhá regionů

Financování projektu „Doučování jako podpora rozvoje dětí“

GYNEMOMA s.r.o.

Finanční dar na provoz Poradny pro rodinu

KORUNKA LUHAČOVICE, z.s. – korunkaluhacovice.cz

Finanční dar na potřeby pro klienty sociálních služeb

MUDR. Eva De La Hozová

Finanční dar na činnost organizace

Miroslava Bolfová

 

Nadace Terezy Maxové dětem – www.nadaceterezymaxove.cz

Financování projektu „Made by…“

Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz

Projekt Přidej se k nám – financování kampaně pro rozšíření pravidelných podporovatelů organizace

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium mladých lidí

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

SychrovNET s.r.o. – www.sychrovnet.cz

Finanční dar na realizaci akce Pečení beránků

Technika Poláček – Poláček P+M s.r.o. – www.technika-polacek.cz

Sleva na nákup sekačky

Tesco Stores ČR a.s.

Potravinové balíčky pro klienty sociálních služeb

 

2022

Máme nový párty stan

Sice je ještě sníh a zima, ale my už myslíme na teplé měsíce. V letošním roce slaví naše nezisková organizace 20 let a my připravujeme spoustu aktivit, a to nejen ve vnitřních prostorách, ale i na zahradě azylového domu. Vaše překvapivá nabídka nám přišla právě vhod. Přemýšleli jsme, jak zajistíme venkovní oslavy, kdyby nám počasí nepřálo. Tento problém jste vy, Expodum.cz vyřešili za nás nabídkou párty stanu, který nám skvěle zapadne na zahradu azylového domu a nejen děti potěší. Obtížně bychom totiž hledali finance na zakoupení podobného produktu. Protože se pořádání různých akcí pro děti a veřejnost nebráníme a hledáme výzvy, jak přiblížit okolí naši práci, nebude to zdaleka jeho jediné využití. Děkujeme, že jste se nás rozhodli podpořit a při našich oslavách se budeme vaším dárkem pyšnit.

 

2022

SVUNDZI CZ s.r.o.  www.svundzi.cz 

Vánoční dárky pro děti

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

Nadační fond CREDOwww.credonf.cz

Příspěvek na úhradu doučování dětí

Nadace Terezy Maxové dětem – www.nadaceterezymaxove.cz

Financování projektu „Made by…“

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Tesco – www.itesco.cz

Finanční dar na úhradu doučování dětí

     

 

M&M reality nadační fond www.mmnadace.cz

Finanční dar na podporu provozu azylového domu

Fórum dárců, z.s. a ČSOB pomáhá regionům

Financování projektu „Doučování jako podpora rozvoje dětí“
     
 
WASHINA engineering s.r.o. – www.washina.cz
Finanční dar

RAAB Computer s.r.o. –  www.raab.cz

Finanční dar

Městské lesy Vsetín www.lesyvsetin.cz
Finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

SychrovNET – www.sychrovnet.cz

Bezplatné připojení k internetu a finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

HAJDÍK a.s. – www.hajdik.com

Finanční dar

VW Wachal a.s. – www.wachal.cz

Finanční dar

ROBE lighting s.r.o. – www.robe.cz

Finanční dar

MUDR. Eva De La Hozová
Finanční dar na činnost organizace

Fatra, a.s. www.fatra.cz
Finanční dar na činnost organizace

Kayaku Safety Systems Europe a.s. – www.kse-cz.com
Dar na opravu schodiště v azylovém domě

NEOTA CZ s.r.o. www.neota.cz

Finanční dar na potřeby klientů a doučování dětí

 

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium mladých lidí

Inspirace Zlín z.s. – www.inspiracezlin.cz

Volné vstupy na akce pro rodiny s dětmi

Edhouse – www.edhouse.cz

Příspěvek na úhradu doučování dětí ve Zlíně a okolí

Ing. Helena Vacková

Příspěvek na úhradu doučování dětí ve Zlíně a okolí

Bc. Magda Pospíšilová – www.ic-zlín.cz

Příspěvek na sportovní aktivity pro děti

Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz

Projekt Blíž ke vzdělávání – podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v procesu vzdělávání

2021

Zlínský kraj – www.kr-zlinsky.cz

Projekt „Individuální výuka žáka se specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021“ je spolufinancován Zlínským krajem.

Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz

Finanční příspěvek na Rekonstrukci azylového domu

 

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ –www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium mladých lidí

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

Nadační fond CREDOwww.credonf.cz

Příspěvek na úhradu doučování dětí

Nadační fond Tesco – www.itesco.cz

Finanční dar na úhradu doučování dětí

     

Nadace Terezy Maxové dětem

Financování projektu „Made by…“

Příspěvek na mimořádnou potravinovou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu

Finanční příspěvek na vzdělávání specialisty v oblasti mediace

Nadace Terezy Maxové dětem 

Párty stany Brimo – www.brimo.cz 

Děkujeme f. Brimo, která nám darovala párty stan, který budeme využívat na akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost

 

SychrovNET – www.sychrovnet.cz

Bezplatné připojení k internetu

PhDr. Miroslav Kadlubiec 

Vánoční materiální dar

Inspirace Zlín z.s. – www.inspiracezlin.eu

Volné vstupy na akce pro rodiny s dětmi

Česká hračka, s.r.o.
Hračky pro děti

Technika Poláček – Poláček P+M s.r.o.

50% sleva na nákup sekačky

SPEDOS Servis s.r.o. – www.spedos.cz
Finanční dar na poskytování sociální služby Poradna pro rodinu

Martin Strbačka
Finanční dar na činnost organizace

MUDR. Eva De La Hozová
Finanční dar na činnost organizace

WOCO STV s.r.o. www.woco-vsetin.cz
Dar na nákup bezpečnostních dveří a provoz Poradny pro rodinu

HAJDIK a.s.www.hajdik.com
Dar na životní potřeby klientek

SERVIS CLIMAX a.s.www.climax.cz
Finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

Fatra, a.s. www.fatra.cz
Finanční dar na činnost organizace

Kayaku Safety Systems Europe a.s. – www.kse-cz.com
Dar na provozní náklady organizace

Městské lesy Vsetín www.lesyvsetin.cz
Finanční příspěvek na poskytování právních informací obětem trestných činů

Nadace rozvoje občanské společnostiwww.nros.cz
Příspěvek na realizaci projekt: Doučování jako podpora rozvoje dětí ohrožených školním neúspěchem

Nadační fond Svět okenwww.nadacnifondsvetoken.cz
Dary na nákup dárků pro děti a na obnovu azylového domu

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – www.vdv.cz

Příspěvek na nákup ochranných pomůcek do azylového domu

2020

Zlínský kraj – www.kr-zlinsky.cz

Projekt „Individuální výuka žáka se specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021“ je spolufinancován Zlínským krajem.

Austin Detonator s.r.o. – www.austin.cz

Finanční dar na základní životní potřeby klientek sociální služby

Climax – www.climax.cz

Finanční dar na opravu podlah v azylovém domě

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o – www.coca-colahellenic.com 

Nápoje pro klienty služeb

CREDO CZ – nadační fond – www.credonadacnifond.cz

Dar 17ks tabletů k zajištění distanční výuky dětí

Českobratrská církev evangelická – www.e-cirkev.cz

Finanční dar na úhradu doučování dětí a zakoupení 5 ks tabletů k zajištění distanční výuky dětí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické – www.zlin.evangnet.cz

Finanční dar na životní potřeby klientů služby

Fatra, a.s.  www.fatra.cz

Finanční dar na činnost organizace

Hajdik a.s. – www.hajdik.cz

Finanční dar na opravu schodiště a chodby v azylovém domě, notebook pro školní přípravu dětí

 

Kayaku Safety Systems Europe a.s.   www.kse-cz.com/cs

Finanční dar na opravu schodiště v azylovém domě

Město Vsetínwww.vsetin.cz

finanční podpora koordinace výuky

Městské lesy Vsetín, s.r.o.  www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

Mgr. Ilona Slavíčková

Materiální dar – dětská obuv pro děti klientů služeb

MUDR. De La Hozová

Finanční dar na činnost organizace 

PhDr. Miroslav Kadlubiec 

Vánoční materiální dar 

Nadace ČEZ – www.nadacecez.cz

Financování projektu Roušky pro všechny v rámci krizové pomoci

Nadace rozvoje občanské společnosti – www.nros.cz

Příspěvek na realizaci projektu S kamarády za zážitky a poznáním a příspěvek na podporu a činnosti organizace

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

Nadace Terezy Maxové dětem

Financování projektu „Made by…“

Příspěvek na mimořádnou potravinovou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu

Finanční příspěvek na vzdělávání specialisty v oblasti mediace

Nadace Terezy Maxové dětem 

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium 5 mladých lidí

Finanční příspěvek na mimořádnou pomoc v době pandemie Covid 19

Nadační fond Svět oken – www.nadacnifondsvetoken.cz

Notebook pro výuku dětí, velikonoční balíčky, vánoční dárky pro děti a výlet pro klienty sociálních služeb

Nadační fond Tesco –  www.itesco.cz

Příspěvek na propagaci služby Terénní asistenční služby – fotografie z činnosti

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit a školních pomůcek pro děti

OBSIDIAN a.s.      www.obsidian.glass

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

pan Vladimír Daňko

Finanční dar na činnost organizace

PhDr. Jarmila Škarpichová

Finanční dar na činnost organizace

RAAB Computer s.r.o. –  www.raab.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

SychrovNET – www.sychrovnet.cz

Bezplatné připojení k internetu

Šedek & Partner, s.r.o.

Finanční dar na základní životní potřeby klientek sociální služby

TVD – technická výroba, a.s. – www.tvd.cz

Vánoční dárky pro děti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – www.utb.cz

Výpočetní technika pro vzdělávání klientů sociální služby

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

 

 

2019

 

Austin Detonator s.r.o. – www.austin.cz

Finanční dar na základní životní potřeby klientek sociální služby

Climax – www.climax.cz 

Finanční dar na vybavení edukační místnosti a dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

Fatra, a.s.  www.fatra.cz

Finanční dar na činnost organizace

Hajdik a.s. – www.hajdik.cz

Hračky pro děti, oprava kuchyně v azylovém domě 

Internet Mall, a.s. – www.mall.cz

Dětské oblečení, obuv a kojenecké potřeby

Kloboucká lesní s.r.o. – www.klobouckalesni.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

LADOS, a.s.   www.lados.eu

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

LHP Industry s.r.o. www.lhpindustry.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu 

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

MUDr. Eva De La Hozová

Finanční dar na činnost organizace

Nadace SYNOT – www.nadacesynot.cz

Finanční dar na zakoupení didaktických pomůcek a hraček pro děti

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“ 

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium 5 mladých lidí

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků a aktivit pro děti

Nadační fond Svět Oken – www.svet-oken.cz

Finanční dar na zakoupení hygienických potřeb a dárků pro děti

Nadační fond Tesco – www.itesco.cz

Příspěvek na realizaci projektu Plaváním ke zdraví

POD HARASKOU s.r.o.

Finanční dar na činnost organizace

STÍN KOVO, s.r.o. – www.stin.cz

Dar na zakoupení permanentek pro klienty na vstup do Městských lázní Vsetín a do dětské džungle Vsetín, nákup hygienických pomůcek, zahradní budky a na zajištění výletu klientů sociální služby na Pustevny a nákupu školních pomůcek pro děti, výroba a instalace žaluzií v Poradně pro rodinu

Střední škola Kostka, s.r.o. www.kostka-skola.cz

Finanční dar na provoz organizace

SumiRiko AVS Czech s.r.o. – www.sumiriko.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

TM Stav, spol. s r.o. – www.tmstav.cz

Finanční dar na činnost organizace

TVD – technická výroba, a.s. – www.tvd.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

WASHINA engineering s.r.o. – www.washina.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

WOCO STV s.r.o. – www.woco-vsetin.cz

Finanční dar na nákup automobilu pro terénní asistenční službu

  

2018

 

Austin Detonator s.r.o.  – www.austin.cz

 Finanční dar na provoz sociálních služeb

Blanka Červenáková, Agentury Juliana – www.svatbysjulianou.cz   

Finanční dar na činnost Terénní asistenční služby Zlín

Centrum pro rodinu Zlín, o.s.- www.cpr-zlin.cz

Zapůjčení hraček pro děti

Daňko Vladimír

Finanční dar

Dům dětí a mládeže Astra, Zlín – www.ddmastra.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Enapo Obchodní a.s. – www.enapo.cz

Prázdninový pobyt pro rodiny klientů TAS Zlín, poukázky na nákup potravin pro rodiny

Family Point Zlín – www.zlin.familypoint.cz

Zprostředkování materiální pomoci pro rodiny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně – www.zlin.evangnet.cz

Finanční dar na úhradu životních potřeb klientů

Fatra, a.s. – www.fatra.cz

Finanční dar

HOPA CZ, s.r.o. – www.hopa.cz 

Dar na životní potřeby klientů terénní asistenční služby Valašské Klobouky

IKEA Česká republika, s.r.o. – www.ikea.com/cz/cs/ 

nábytek a doplňky na vybavení pokojů, finanční dar

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.www.iss-cz.com

Dar na vybavení pokoje

Inspirace Zlín z.s.- www.isnpiracezlin.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Lucii Řiháková, K&L Studia – www.kalstudio.cz

Finanční dar na činnost  Terénní asistenční služby Zlín

Lukáš Dubec

Finanční dar

Martina Kvapilová – www.malycipisek.cz

Materiální pomoc (dětské oblečení)

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

MUDr. Eva De La Hozová

Finanční dar

Nadace Synot – www.nadacedks.cz

Nákup didaktických her a edukačních pomůcek

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadační fond Albert „Bertík pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Příspěvek na SŠ a SOU studium 4 mladých lidí

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe – www.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků a aktivit pro děti

Občanská poradna Charity Zlín – www.zlin.charita.cz

Zprostředkování materiální pomoci

Rodinné centrum Kamarád-Nenuda o.s.- www.nenuda.cz

Vstupy na akce pro rodiny

Roman Holík

Finanční dar

STÍN KOVO, s.r.o. – www.stin.cz

Dar na vybavení pokoje, permanentky pro klienty na vstup do Městských lázní Vsetín

WOCO STV s.r.o.www.woco-vsetin.cz

Finanční dar 

2017

 

Agentura pro ekonomický rozvoj – www.aerv.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

Butik a bazar Monika Valašské Meziříčíwww.detskybazar.net

Materiální pomoc

Centrum pro rodinu Zlín z.s. – www.cpr-zlin.cz

Materiální pomoc

Církevní základní Církevní základní škola Zlín – www.czszlin.cz

Vánoční dárky pro děti

Cukrárna Marky Dorty 

Sleva na dort

ČERPO, Tomáš Stříteský – www.cerpo.cz

Finanční dar na provoz AD

DAŇKO Vladimír

Finance na akci oslav AD 15 let

Dobrá Montessori škola – www.dobra-skola.cz

Vánoční dárky pro děti 

FAMILY POINT Zlín – zlin.familypoint.cz

Materiální pomoc

Fatra, a.s. – www.fatra.cz

Finanční dar na provoz AD

HOLÍK Roman 

Finance na akci oslav AD 15 let

Charita Vsetín – www.vsetin.charita.cz

Finanční pomoc

Indet Safety Systems a.s. – www.iss-cz.com

Finanční dar na provoz AD

Ing. Petr Bravenec – www.bravenec-projekty.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

INSPIRACE Zlín – www.inspiracezlin.eu

Vstup zdarma pro rodiny služby na akce

Kamarád NENUDA Zlín – www.nenuda.cz

Pomoc při organizaci drakiády pro klienty služby TAS Zlín

Kaufland Vsetín – www.kaufland.cz

Materiální pomoc

KINCL Martin

Finance na akci oslav AD 15 let

Kovarson s.r.o – www.kovarson.cz

Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi

Lesy České republiky, s.p. – www.lesycr.cz

Finanční dar na provoz AD

Mandala Volného-kavárna

Volný vstup pro klienty vstup na akci

Město Bystřice pod Hostýnem – www.bystriceph.cz

Finanční dar na provoz Terénní asistenční služby v Bystřici pod Hostýnem

Městské lesy Vsetín, s.r.o. – www.lesyvsetin.cz

Dar na financování projektu: „Poskytování právních informací obětem trestných činů“

Město Vsetín – www.mestovsetin.cz

Finanční dar na provoz sociálních služeb AD

MONEL-LÁNO, s.r.o.  ELEKTROINSTALACE – www.monel-lano.cz

Finanční dar na provoz AD

Monika Škapíková, Ranč v sedle – www.rancvsedle.cz

Bezplatné projížďky na koních

Mountfield – www.mountfield.cz

Materiální pomoc

MUDr. Eva De La Hozová

Finanční dar na provoz AD

Nadace Terezy Maxové dětemwww.terezamaxovadetem.cz

Financování projektu „Made by…“ 

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Tomáše Batiwww.batova-vila.cz

Pronájem prostor zdarma

Nadační fond Albert „Bertík Pomáhá“ – www.nadacnifondalbert.cz

Financování svátky nanečisto a úhrada nákladů na studium TAS Zlín

Nadační fond Pomozme dětem žít lépewww.pomozmedetem.cz

Příspěvek na úhradu školních pomůcek, kroužků, družiny a dalších aktivit pro děti

Nestlé Česko s.r.o – www.nestle.cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

Petr Galda – nátery a malby – www.galdapetr.cz

Malba společenské místnosti

PHILLIPOVÁ Kateřina

Materiální pomoc

PLAŠILOVÁ Helena

Materiální pomoc

POVALOVÁ Iveta

Materiální pomoc

Radovan Filip, FREEDOM financial service s.r.o. – www.freedomfs.cz

Finanční dar na provoz AD

RASZKOVÁ GAJDOVÁ Jana

Materiální pomoc

Reklamní agentura Anna – www.anna.cz

Sleva na inzerci v tisku

Servis Climax a.s. – www.climax.cz

Vybavení společenské místnosti pobytové služby nábytkem

Stín s.r.o. – www.stin.cz

Finanční dar na vybavení pokoje AD

Sunvoltage s.r.o. – Josef Vaculík

Finance na akci oslav AD 15 let

SychrovNET – www.sychrovnet.cz

Bezplatné připojení k internetu

Symply You Pharmaceuticals – www.simply-you.eu/cz

Oblečení, hračky, vybavení kuchyně

ŠAMOŘILOVÁ Erika

Materiální pomoc

ŠIMUNKINOVÁ Terézia, Ing.

Materiální pomoc

ŠKAPÍKOVÁ Monika

Materiální pomoc

ŠKARPICHOVÁ Jarmila, Ph.Dr.

Materiální pomoc

TON, a.s. –  www.ton.eu/cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

Valašský soubor písní a tanců RUSAVA – www.rusava.net

Dárky pro děti v rámci akce Dopisy Ježíškovi

Veka s.r.o – www.pekarnaveka.cz

Finance na akci oslav AD 15 let

Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelská“

Příprava programu akce Noc venku 2017

VITÁSKOVÁ Zlatuše

Materiální pomoc

VN-Ú s.r.o – www.vnu.cz 

Finance na akci oslav AD 15 let

Volvo Group Czech Republic s.r.o – www.volvotrucks.cz

Materiální dar v rámci oslav AD 15 let

WOCO STV s.r.o. – www.woco-vsetin.cz

Finanční dar

Základní škola Želechovice nad Dřevnicí – www.zszelechovice.cz

Vánoční dárky pro děti

Zaměstnanci vsetínské pobočky Milacron Czech Republic Spol. s.r.o. – www.milacron.com

Vánoční dárky dětem služeb AD

Evropská unie – Evropský sociální fond